Jungiaanse Analytische therapie

Wat is in “analytische therapie” zijn?

In analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen onbewust en bewust, tussen voelen en denken, tussen willen en accepteren dat het is zoals het is.

Je analyseert jezelf. Je onderzoekt wat je doet, wat je wilt, wat je denkt en wat je voelt. Je bestudeert je bewuste en je onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. Samen met je analytisch therapeut ontdek je hoe de verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met je klacht(en).

Wat je bewust voelt, denkt, wilt en doet is gemakkelijk te bespreken. Je weet dat, het is bewust, je hebt er inzicht in. Maar wat onder de bewustwordingsdrempel blijft, kan per definitie niet direct geweten worden. Je bent je daarvan immers niet bewust. Onbewuste drijfveren kunnen er de oorzaak van zijn, dat je dingen voelt, denkt en doet die je helemaal niet wilt voelen, denken en doen. Je wordt geleid door stemmingen waarvan je niet begrijpt waar die vandaan komen.

De filosofie en de achtergrond van analytische therapie

In de analytische gesprekken gaat het om het vinden en verbinden van je bewuste en niet-bewuste gedachten, gevoelens en impulsen. Analytische therapie helpt je je innerlijke verdeeldheid (waarbij je onbewuste iets anders voelt, vindt en wil dan je bewuste) op te heffen. Innerlijke verdeeldheid wordt meer en meer eenheid en de weg die tot die eenheid leidt noemde Jung ‘het individuatieproces’. Het resultaat is dan niet een aan de eisen van de maatschappij aangepaste mens, maar een unieke mens, die handelt met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving.

In een analyse gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van je onbewuste, omdat is aangetoond dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit dat onbewuste. In het ideale geval werken bewustzijn en het onbewuste goed samen. Wanneer deze samenwerking verstoord is gaat het onbewuste aan het roer staan. Dit uit zich in klachten en/of problemen. Goedbedoelde adviezen van familie en vrienden helpen meestal niet en er komt van je vaste voornemens om het ‘voortaan heel anders te doen’ maar weinig terecht. Als je een verstandig -en dus verstandelijk- besluit neemt dat niet overeenstemt met wat in je onbewuste leeft, dan draagt dat meestal niet bij tot je gevoel van welzijn. Hoe graag je ook zou willen dat dit wel zo was.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

In de analytische therapie krijg je meestal wekelijks een gesprek van een uur om te werken aan de verbinding tussen het bewuste en het onbewuste.

Een voorbeeld; Je wilt een relatie, maar als je onbewust bang bent dat je daarmee je vrijheid zult verspelen, dan zul je geen geschikte partner vinden. Of je weet dat roken, snoepen, drinken etc. slecht is voor je gezondheid, maar als je onbewuste die middelen gebruikt om gevoelens van angst, woede of verdriet te dempen, dan verandert je bewuste weten maar heel weinig aan je gedrag. Analytische therapie brengt dit soort onbewuste gevoelens en gedachten naar de oppervlakte, waar het door het bewuste kan worden onderzocht. ‘Moet ik afstand houden om me vrij te voelen of kan ik me ook vrij voelen in mijn relatie?’ ‘Helpt dat roken echt tegen mijn faalangst, of kan ik er iets anders aan doen, zodat ik de sigaret niet meer nodig heb?’

Psychosociale therapie: het lichaam wordt niet aangeraakt.