Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Analytische therapie

Wat is Analytische therapie

Bij analytische therapie werk je aan een verbinding tussen onbewust en bewust, tussen voelen en denken, tussen willen en accepteren. Dat het is zoals het is.

Je analyseert jezelf. Je onderzoekt wat je doet, wat je wilt, wat je denkt en wat je voelt. Je bestudeert je bewuste en je onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden. Je analyseert de wijze waarop die elkaar onderling beïnvloeden. Samen met je analytisch therapeut ontdek je hoe de verschillen tussen je bewuste en onbewuste verband houden met je klacht(en).

Wat je bewust voelt, denkt, wilt en doet is gemakkelijk te bespreken. Je weet dat, het is bewust, je hebt er inzicht in. Maar wat onder de bewustwordingsdrempel blijft, kan per definitie niet direct geweten worden. Je bent je daarvan immers niet bewust. Onbewuste drijfveren kunnen er de oorzaak van zijn, dat je dingen voelt, denkt en doet die je helemaal niet wilt voelen, denken en doen. Je kunt geleid worden door stemmingen waarvan je niet begrijpt waar die vandaan komen.

Achtergrond van de therapie

De grondslag voor de analytische therapie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) met zijn theorieën over wat hij noemde de analytische psychologie, tegenwoordig ook wel dieptepsychologie genoemd. De methode is daarna verder ontwikkeld tot een therapievorm die geheel past in deze tijd. Analytische therapie helpt je je innerlijke verdeeldheid (waarbij je onbewuste iets anders voelt, vindt en wil dan je bewuste) op te heffen. De weg die tot die eenheid leidt noemde Jung ‘het individuatieproces’. Het resultaat is dan een unieke mens, die handelt met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving.

In een analyse gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van je onbewuste. In het ideale geval werken bewustzijn en het onbewuste goed samen. Wanneer deze samenwerking verstoord is kan het onbewuste aan het roer gaan staan. Dit kan zich uiten in klachten en/of problemen. Goedbedoelde adviezen van familie en vrienden helpen meestal niet en er komt van je vaste voornemens om het ‘voortaan heel anders te doen’ maar weinig terecht. Als je een verstandig -en dus verstandelijk- besluit neemt dat niet overeenstemt met wat in je onbewuste leeft, dan draagt dat meestal niet bij tot je gevoel van welzijn. Hoe graag je ook zou willen dat dit wel zo was.

Wat kun je verwachten van de therapie

In de analytische therapie krijg je meestal wekelijks een gesprek van een uur om te werken aan de verbinding tussen het bewuste en het onbewuste.

Waar het om gaat, is dat je zicht krijgt op uw persoonlijke thema’s. Samen met de therapeut word je in staat gesteld je belevingswereld te onderzoeken.

De technieken die de analytisch therapeut inzet, hangen af van wat past op dat moment. Op bepaalde momenten in de therapie kunnen ook cognitieve en/of gedragsmatige technieken worden ingezet. Naast de gesprekstherapie wordt er gewerkt met werkvormen als droomanalyse, actieve imaginaties en creatieve uitingsvormen zoals tekeningen.

Ben je geïnteresseerd in analytische therapie? Het is dan wel belangrijk om een therapeut met ervaring en kennis te vinden, zodat je ook echt van je klachten af komt. Hier vind je de RBCZ analytisch therapeuten. Dit is een lijst aan HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

Er zijn een aantal beroepsorganisaties die de belangen behartigen van analytisch therapeuten, dat zijn de VIT, NFG, NVPA en de LVPW. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook analystische therapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende analytisch therapeut.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars analytische therapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over analytische therapie.

Onderzoek over analytische therapie

Om onderzoek artikelen te vinden in databases kunnen de volgende zoektermen gebruikt worden: ‘Jungian therapy’ of ‘Jungian analysis’ of ‘Jungian psychotherapy’ of  ‘psychoanalysis’ of ‘analytical psychology’.

De Internationale Vereniging voor Jungiaanse Studies (IAJS) is opgericht om wetenschappelijk werk te promoten, dat wordt uitgevoerd door academici, therapeuten, clinici en studenten die geïnteresseerd zijn in analytische psychologie. Onder hun hoede wordt het International Journal of Jungian Studies (IJJS) uitgegeven. Het brengt de Jungiaanse theorie en praktijk in dialoog en debat met een breed scala aan academische studierichtingen en therapeutische kwesties. Meer lezen? Kijk dan verder op: https://jungstudies.net/about-the-iajs/ en https://brill.com/view/journals/ijjs/ijjs-overview.xml.

Daarnaast bestaat het Journal of Jungian Scholarly Studies, dit is een bijzonder online open access-tijdschrift dat de ontwikkeling van en wetenschappelijke belangstelling voor de Jungiaanse theorie ondersteunt. Het is niet alleen gericht op wetenschappelijke artikelen. Dit journal is een samensmelting van wetenschap, samengestelde essays, boekbesprekingen, poëzie en beeldende kunst. De missie van het journal is het ondersteunen en publiceren van Jungiaanse, post-Jungiaanse en archetypische studies. Omdat Jungs dieptepsychologie inherent multidisciplinair is, verwelkomt het journal essays die de dialoog bevorderen met zusterdisciplines in de natuurwetenschappen. Laat je geestelijk voeden en lees meer op de volgende webpagina: www. jungianjournal.ca/index.php/jjss/.