Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Antroposofie

Wat is Antroposofie

Antroposofische therapie is een holistische benadering van gezondheid en welzijn, die zich richt op de geestelijke, emotionele en fysieke aspecten van de mens. De therapie is gebaseerd op de filosofie van Rudolf Steiner en omvat verschillende behandelingen, zoals kunstzinnige therapie, euritmietherapie en massage. Deze therapieën zijn erop gericht om de zelfhelende kracht van het lichaam te stimuleren en een gezonde balans tussen lichaam en geest te bevorderen. In de antroposofische therapie wordt ook veel aandacht besteed aan voeding, beweging en omgeving waarin de patiënt zich bevindt.

Achtergrond van de therapie

Antroposofie is een filosofie die in het begin van de 20e eeuw is ontwikkeld door de Oostenrijkse schrijver, filosoof en wetenschapper Rudolf Steiner. Steiner was geïnteresseerd in de menselijke ontwikkeling en de spirituele dimensies van het bestaan. En hij zag antroposofie als een manier om een dieper begrip te krijgen van de wereld en de menselijke ervaring. Antroposofie is gebaseerd op het idee dat er naast de zichtbare, fysieke wereld ook een spirituele dimensie is. Dat de mens een wezen is dat zowel fysiek als spiritueel is. De filosofie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. Het is een brede beweging met invloeden in diverse gebieden waaronder de geneeskunde.

Inmiddels heeft antroposofie als therapievorm als doel om de geestelijke, emotionele en fysieke gezondheid van de mens te bevorderen. De therapie is ontwikkeld als aanvulling op de reguliere medische behandelingen.

Wat kun je verwachten van de therapie

Als je bij een antroposofische therapeut binnenstapt, kun je verwachten dat er aandacht wordt besteed aan jouw algehele welzijn. En dus niet alleen aan de specifieke klacht of ziekte waarmee je kampt.

De behandeling kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het type therapie dat je volgt. Bijvoorbeeld kunstzinnige therapie, euritmietherapie of massage. Dit betekent dat het zo kan zijn dat de therapie bestaat uit gesprekken, maar het kan ook zijn dat de therapeut het lichaam aanraakt. Dit hangt af van de specifieke therapievorm van de therapeut en de voorkeur van de cliënt.

Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een bekwame therapeut in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die in staat is een goede communicatie te onderhouden met je huisarts als dat nodig is. Hier vind je de RBCZ antroposofie therapeuten. Dit is een lijst aan HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

De beroepsorganisaties StCK en VBAG behartigen de belangen van antroposofische therapeuten. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

Behalve antroposofische therapeuten, zijn er in Nederland ook antroposofische artsen werkzaam. Vaak werken ze samen in een antroposofisch gezondheidscentra, welke therapeutica worden genoemd.

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook antroposofie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in antroposofie.

Erkenning

Antroposofische geneeskunde wordt wereldwijd in 65 landen beoefend. Een erkende status en integratie in nationale gezondheidsstelsels varieert sterk tussen landen en is momenteel het sterkst in Brazilië, Duitsland en Zwitserland.

De Hogeschool Leiden heeft een lectoraat antroposofische gezondheidszorg, wat uniek is voor Nederland. Het lectoraat streeft ernaar op termijn een van de belangrijke en innovatieve onderzoeksgroepen van antroposofische gezondheidszorg en Integrative Medicine in Nederland en Europa te zijn.

In maart 2023 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benchmarks uitgegeven voor opleidingen in de antroposofische geneeskunde. Deze benchmarks zijn wereldwijde opleidingsnormen voor antroposofische zorgprofessionals en zorgen voor patiëntbescherming, veiligheid, kwaliteitsborging en effectiviteit van de antroposofische geneeskunde.

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars antroposofie (en antroposofische geneesmiddelen) vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over antroposofie.

Onderzoek over antroposofie

Meer onderzoek over acupunctuur is te vinden via de Hogeschool Leiden en de IVVA.

Het unieke lectoraat antroposofische gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden beschikt over de meest recente (internationale) kennis en onderzoeken. Voor meer informatie over onderzoek van het lectoraat, zie: www.hsleiden.nl/antroposofische-gezondheidszorg/onderzoek/index.

De Internationale Federatie van Antroposofische Medische Verenigingen (IVVA) met haar hoofdkwartier in Brussel, bevordert de erkenning van de antroposofische geneeskunde en de implementatie ervan in de gezondheidszorg. Op hun website houden ze onderzoek bij over antroposofie. Meer informatie kun je lezen hier: www.ivaa.info/research/research-intro/.