Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Counselling

Wat is Counselling

Counselling is een vorm van kortdurende psychotherapie, die zich richt op het ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor specifieke problemen of uitdagingen in het leven. Het is een gesprekstherapie en helpt bij het verkennen van gevoelens, gedachten en gedragingen. In de therapie kunnen copingmechanismen ontwikkeld worden, om problemen aan te pakken. Counselling kan worden gebruikt voor verschillende problemen, waaronder stress, relatieproblemen, angst, depressie en rouwverwerking. Het doel van counselling is om mensen te helpen hun eigen kracht en hulpbronnen te vinden om hun leven weer in balans te brengen. Er zijn verschillende therapieën waarbij een vorm van counselling wordt ingezet. Maar Registercounsellors ABvC®zijn zorgprofessionals met een beschermde titel, die voldoen aan een 4- jarige hbo -opleiding en de eisen die aan dit beroep worden gesteld. Deze standaard is internationaal. Door deze beschermde titel wordt de beroepsgroep beschermt en is de cliënt verzekerd van de kwaliteit die van een registercounsellor tijdens de beroepsuitvoering mag worden verwacht.

Achtergrond van de therapie

Counselling is ontstaan ​​als reactie op de groeiende behoefte aan emotionele ondersteuning en begeleiding voor mensen, die worstelen met persoonlijke problemen en uitdagingen. Het is gebaseerd op de humanistische psychologie. Deze richt zich op het begrijpen van de persoonlijke ervaring. En het benadrukt de innerlijke kracht en autonomie van het individu.

Counselling werd voor het eerst ontwikkeld in de jaren ’50-‘60 van de vorige eeuw door psychologen en psychotherapeuten, die op zoek waren naar een kortdurende en laagdrempelige vorm van psychotherapie. De nadruk lag op het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin mensen zich vrij voelden om hun gevoelens en gedachten te delen en te verkennen.

In de loop der jaren is counselling uitgegroeid tot een internationaal erkende en geaccepteerde vorm van psychotherapie, die wordt gebruikt door professionals in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook door non-profitorganisaties, scholen, bedrijven en overheidsinstellingen om mensen te helpen bij het omgaan met een breed scala aan problemen en uitdagingen. Door middel van counselling kunnen mensen hun problemen aanpakken, hun zelfbewustzijn vergroten en een gezondere en meer bevredigende manier van leven bereiken.

Wat kun je verwachten van de therapie

Wanneer je voor counselling kiest, kun je verwachten dat je een veilige en ondersteunende omgeving krijgt om te praten over de problemen en uitdagingen waar je mee worstelt. In een counsellingsessie zal de therapeut luisteren naar wat je te zeggen hebt en je helpen om je gevoelens, gedachten en gedragingen te begrijpen en te verkennen. Je kunt verwachten dat counselling je zal helpen bij het ontwikkelen van een beter begrip van jezelf, het verminderen van stress en het verbeteren van je algehele welzijn.

De Registercounsellor zal je aanmoedigen om open te zijn over wat er in je leven gaande is en zal je vragen stellen om je te helpen de situatie beter te begrijpen. Samen zullen jullie manieren bespreken om met je problemen om te gaan en oplossingen te vinden die voor jou werken.

Counselling kan worden aangepast aan jouw specifieke behoeften en doelen. Afhankelijk van de problemen waarmee je worstelt, kan de therapeut verschillende technieken gebruiken, zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness, ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken. Counselling kan ook worden aangeboden in individuele, groeps- of relatietherapie.

Bij counselling word je in principe niet aangeraakt en hoef je je niet uit te kleden. Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een Registercounsellor in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die in staat is een goede communicatie te onderhouden met je huisarts als dat nodig is.  Hier vind je de RBCZ Registercounsellors. Dit is een lijst aan HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

De Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) is de beroepsvereniging waar gekwalificeerde Registercounsellors bij zijn aangesloten. De doelstelling van deze vereniging is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering waarbij de nadruk gelegd wordt op een proces van groei, ontwikkeling en het gebruiken van de eigen vermogens. Deze manier van begeleiding is niet alleen op actuele klachten gericht maar op de gehele levensomstandigheden waarbij geluk, zingeving en gezondheid een belangrijke rol spelen. Door deze aanpak wordt niet alleen gewerkt aan herstel en verandering maar ook nadrukkelijk aan het voorkomen van terugval of symptoomverschuiving.

Een andere beroepsorganisatie die de belangen behartigt van counselling therapeuten is de LVNT. Deze beroepsorganisatie is aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook counselling volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in counselling.

Erkenning

De meerwaarde van counselling is aangetoond waardoor de registercounsellor in Engeland, Amerika en Australië tot de reguliere beroepsgroepen behoort. In Nederland is de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling nog een redelijk onbekende beroepsgroep, hoewel de visie en methodes van counselling breed gangbaar zijn binnen de reguliere hulpverlening en zorg.

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars counselling vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoedt. Daarvoor kunt je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over counselling.

Onderzoek over counselling

Het ‘Journal of Counseling Psychology®’ publiceert empirisch onderzoek op het gebied van counselling.  Meer lezen? Kijk dan verder op: https://psycnet.apa.org/PsycARTICLES/journal/cou/70/3.