Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Craniosacraal therapie

Wat is Craniosacraal therapie

Craniosacraal therapie is lichaamswerk gericht op het zelfherstellend vermogen van de gehele mens. Zowel fysieke als emotionele klachten behandelt de craniotherapeut lichaamsgericht. Cranio gebruikt het bindweefselsysteem (de fascia) om blokkades in het lichaam op te sporen en te behandelen. Bindweefsel speelt mogelijk een belangrijke rol voor je gezondheid en welbevinden. Het verbindt alle structuren in je lichaam met elkaar en vormt een uitgebreid netwerk. Dat strekt zich uit van de oppervlakte (huid) tot diep vanbinnen. Je bindweefsel heeft veel functies en kan de oorzaak zijn van je pijn en je klachten. Hierbij wordt je klacht door de craniotherapeut holistisch benaderd. Uitgangspunt hierbij is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Door zachte manuele technieken optimaliseer je met cranio de balans in het bindweefselsysteem en het zenuwstelsel. Het geeft een mogelijk helende beweging in je lichaam, het helpt je te ontspannen en cranio vergroot je zelfherstellend vermogen. Je krijgt meestal inzicht in de oorzaak van je klacht. Dit nieuwe bewustzijn kan ruimte creëren voor veranderingen en herstel.

Achtergrond van de therapie

Craniosacraal therapie is ontwikkeld door de arts en osteopaat Upledger, in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Upledger studeerde geneeskunde en maakte kennis met osteopathie en de grondleggers. Dat waren de artsen Andrew Taylor Still (1828-1917) en William G. Sutherland (1873-1954).

De craniosacraal therapie is ontstaan vanuit de osteopathie. Een craniosacraal therapeut hecht waarde aan zowel de gevoelens en gedachten als ook aan de lichamelijke klachten van de cliënt, omdat deze allemaal met elkaar te maken kunnen hebben. Het craniosacraal ritme wordt beïnvloed door het bindweefsel. Je kunt het bindweefsel zien als een net dat door heel je lichaam loopt, en alles met elkaar verbindt. Dit bindweefsel hoort soepel mee te bewegen met alle bewegingen die wij de hele dag maken.

Als het bindweefsel op een specifieke plek gespannen is, door bijvoorbeeld stress of een ongeval, dan is dit voor de craniotherapeut voelbaar. Doordat de beweeglijkheid verstoord is kunnen klachten ontstaan.

Wat kun je verwachten van de therapie

De behandeling start met een gesprek waarbij de therapeut een aantal vragen stelt om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van je klachten. Er is alle tijd en ruimte voor jou. Craniosacraal therapie werkt met zachte manuele technieken waarbij je wordt aangeraakt. Bij volwassenen duurt de behandeling 45 – 90 minuten. Bij kinderen wordt de behandeltijd aangepast aan de leeftijd van het kind.

Tijdens de therapie mag je je kleding aanhouden. Wel wordt geadviseerd comfortabele kleding te dragen.

Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een bekwame therapeut in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die jou kan helpen van je klachten af te komen. Hier vind je de RBCZ craniosacraal therapeuten. Dit is een lijst aan HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

In Nederland zijn er ongeveer 300 craniotherapeuten professioneel werkzaam in een praktijk. Om als beroepsgroep meer bekend te worden is Cranio Nederland opgericht. Vanaf 2021 zijn verschillende beroepsorganisaties gefuseerd tot Cranio Nederland als gezamenlijke beroepsvereniging. Cranio Nederland behartigt de belangen van craniotherapeuten en is aangesloten bij RBCZ.

Er zijn ook andere beroepsorganisaties die de belangen behartigen van craniosacraal therapeuten. Dat zijn VBAG, StCK en LVNT. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

In het COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg project (2022-2024)- COCOZ- bespreken complementair behandelaars samen met vertegenwoordigers uit de reguliere zorg mogelijkheden voor betere communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg. Dit gebeurt onder begeleiding van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Gezamenlijk doel is het ontwikkelen van bouwstenen – tips & tools – om de patiëntenzorg voor patiënten te verbeteren.

Meer lezen over het COCOZ-project? Op deze pagina vind je meer informatie onder het kopje ‘Onderzoek’: https://rbcz.nu/documentatie/

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook craniosacraal therapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in craniosacraal therapie.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars craniosacraal therapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over craniosacraal therapie.

Onderzoek over Craniosacraal therapie

Meer onderzoek over Craniosacraal therapie is te vinden via CSTA en Cranio Suisse.

De Engelse ‘Craniosacraal Therapy Association’ (CSTA) is een organisatie met toegewijde en hoogopgeleide leden. Ze zetten zich in om het begrip cranioscacraal therapie bij het publiek, de media, de overheid en gezondheidswerkers te vergroten. Op hun website staat informatie over onderzoek naar craniosacraal therapie:

www.craniosacral.co.uk/resources/research-studies/
www.craniosacral.co.uk/resources/research-references/

Cranio Suisse is een Zwitserse beroepsvereniging voor craniotherapeuten.

Ze bevorderen het vertrouwen in deze mindful therapievorm op een transparante en verantwoorde manier. Op hun website hebben ze een .pfd bestand downloadbaar met recente relevante onderzoeken naar craniosacraal therapie: www.craniosuisse.ch/de/p37001583.html