Energetische therapie

Energetische therapie heeft een holistische kijk op de mens, waarbij er vanuit wordt gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Wat de mens denkt of voelt (bewust of onbewust), heeft invloed op het lichaam. De therapeut gebruikt al zijn zintuigen, ook de energetische zintuigen, de zogenaamde helderheden, zoals daar zijn helderweten, heldervoelen, helderzien, helderhoren, helderruiken en helderproeven. Er kan worden gewerkt met handoplegging, magnetisme of spirituele healing.

De filosofie en de achtergrond van energetische therapie

Energetische therapie werd in oeroude tradities al toegepast. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, energiecentra (chakra’s) en de natuurelementen een duidelijke plek hebben. Het overeenkomstige aspect in het geheel is energie. Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiermee.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Aangezien men een verbinding maakt tussen kosmos en aarde is verbinding met de aarde in deze therapie zeer belangrijk om een zo zuiver mogelijk kanaal te zijn. Aangezien we in onze huidige maatschappij gewend zijn om veel met ons hoofd te doen, is juist het contact maken met de aarde vaak moeilijk. Het zogenaamde  “gronden” is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Soms wordt iemand aangeraakt, maar op afstand behandelen is ook mogelijk. De behandeling kan liggend of zittend worden gegeven. Er wordt altijd samen met de cliënt een behandelplan opgesteld.