Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Geschiktheid
Beroepsorganisatie
Cliëntervaringen
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Haptotherapie

Wat is Haptotherapie

Haptotherapie is een vorm van therapie, die zich richt op het herstellen van het gevoelsleven. Het bevordert de emotionele en fysieke gezondheid. Bij haptotherapie staat het contact tussen de therapeut en de cliënt centraal. De therapeut gebruik maakt van aanraking om de cliënt bewust te maken van zijn  gevoelens en emoties. De therapeut stimuleert de cliënt om op een positieve manier in contact te komen met zijn of haar gevoelens, zodat deze beter begrepen en geuit kunnen worden.

Achtergrond van de therapie

Haptotherapie is ontstaan vanuit de haptonomie, een wetenschap die zich richt op de menselijke gevoelsbeleving. De grondlegger van de haptonomie is de Nederlandse fysiotherapeut Frans Veldman. Hij ontwikkelde de haptonomie in de jaren ’50 en ’60 en gaf een manier om mensen te helpen hun gevoelsleven te verbeteren. Zo zou je een betere balans vinden tussen lichaam en geest. In de jaren ’80 ontstond hieruit de haptotherapie.

Wat kun je verwachten van de therapie

Haptotherapie helpt je om je gevoelens te uiten door middel van aanraking en lichaamsbewustzijn. Wat dat precies betekent? De haptotherapeut maakt gebruik van verschillende oefeningen, zoals bijvoorbeeld ademhalings-, bewegings- of aanraakoefeningen. Hierdoor leer je om beter te voelen wat er in je lichaam gebeurt en om daar bewust van te zijn. Daarnaast kan de therapeut je helpen om bepaalde patronen of blokkades in je gevoelsleven te herkennen en te doorbreken. Waardoor je je emoties beter kunt uiten.

Het kan zijn dat een haptotherapeut je aanraakt om je bewuster te maken van je gevoelens en emoties. De aanrakingen zijn niet bedoeld als een massage of fysiotherapeutische behandeling. Het doel is om je te helpen bewuster te worden van je lichaam en je gevoelens, en om eventuele blokkades of spanningen op te sporen en te verminderen. Bij haptotherapie mag je je over het algemeen je kleding aanhouden. Het is aan te raden om comfortabele en loszittende kleding te dragen.

Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een bekwame therapeut in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die in staat is een goede communicatie te onderhouden met je huisarts als dat nodig is. Hier vind je de RBCZ haptotherapeuten. Dit is een lijst aan HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Bijzondere geschiktheid bij

Voor alle leeftijden is haptotherapie geschikt. En bij zowel complexe indicaties als bij ‘lichtere’ vragen. Bij complexe indicaties wordt samengewerkt met een regulier psycholoog of een andere reguliere zorgprofessional. Hier volgt een rij met indicaties waarbij haptotherapie in het bijzonder aan te raden is:

 • overbelasting, burn-out
 • negatief zelfbeeld, het gevoel er niet te mogen zijn
 • (sociale) angsten, onzekerheid, faalangst
 • je bent slachtoffer geweest van seksueel misbruik/geweld
 • je bent slachtoffer geweest van mishandeling/geweld
 • je hebt moeite met de overgang naar een andere levensfase (bv. tiener naar student/volwassen)
 • zingevingsvragen en -problematiek
 • hechtingsproblematiek
 • eetproblematiek
 • sombere gevoelens
 • je niet verbonden voelen met anderen, eenzaamheid
 • emotionele blokkades / verwerkingsproblemen / trauma’s
 • niet lekker in je vel zitten, onrust
 • niet durven uiten wat je voelt en vindt
 • moeite met het voelen/aangeven van grenzen
 • stress- en spanningsklachten
 • onverklaarde klachten
 • geen keuzes kunnen maken
 • denken en voelen werken niet optimaal samen
 • hoogsensitiviteit als een last ervaren
 • gedragsproblemen
 • rouw/verlies

Vind de juiste therapeut die bij jou past.
Vul nu de keuzehulp in!

Beroepsorganisatie

Er zijn een aantal beroepsorganisaties die de belangen behartigen van haptotherapeuten. Dat zijn StCK, FAGT, NVPA, LVNT, NFG en de VBAG. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Clientervaringen

Overspannenheid
In plaats van steeds rationeel te bedenken wat goed voor me was, kon ik weer voelen wat ik echt graag wilde. Ik voel weer waar ik energie van krijg en wat ik leuk vind. Dit heeft me een nieuw vrijheidsgevoel gegeven!

Lees meer

Integrale samenwerkingen

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook haptotherapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in haptotherapie.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars haptotherapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over acupunctuur.

Onderzoek over haptotherapie

Meer onderzoek over haptotherapie is te vinden via het internationale ‘Journal of Haptonomy and Haptotherapy’. Dit is een academisch forum voor het delen van kennis over haptotherapie. Het is gericht op het voeren en versterken van de academische discussie over opvattingen, ideeën, onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van haptotherapie. Door het delen van onderbouwde visies en onderzoeksresultaten hoopt zij de kennis over theorie en praktijk van haptotherapie te bevorderen.

Voor de website van dit journal, kijk op: www.ijhh.org/.