Hypnotherapie

Hypnose of Trance

Hypnotherapie is een behandelmethode die toegepast wordt bij uiteenlopende hulpvragen. Deze kunnen van psychische en psychosomatische (lichamelijk met een psychische component) aard zijn. Maar ook lichamelijke klachten en allerlei vage klachten waarvoor geen medische oorzaak kan worden gevonden zijn vaak goed behandelbaar met hypnotherapie. De erkende hypnotherapeut maakt gebruik van vele therapievormen, in combinatie met trance en kiest daaruit de vorm die past bij de cliënt en de hulpvraag. De hypnotherapeut begeleidt jou in trance door het geven van suggesties, waardoor je in contact komt met jouw onbewuste beelden en ervaringen. Belangrijk is dat je zelf aan het stuur zit, en altijd de controle over jezelf houdt. Je kiest ook je eigen oplossingen; er wordt naar je geluisterd en de therapeut begeleidt je naar het door jou gewenste doel.

Hypnotherapie is een behandelmethode waarbij het toepassen van hypnose, ook wel trance genoemd, centraal staat. Het gebeurt vast weleens dat je een prachtige film ziet of een mooi boek leest. Of dat je dagdroomt of juist actief aan het sporten bent. Dan ga je daar helemaal in op. In de hypnotherapeutische behandeling wordt deze trance doelbewust opgewekt. Je zou ook kunnen zeggen: je bent dan “in trance”. Je bent dan even helemaal met je aandacht bij jezelf. Alles om je heen wordt minder belangrijk en je legt dieper contact met je eigen gevoelens, overtuigingen en innerlijke beelden. Je wordt je bewust van oude problemen, onverwerkte gevoelens en beperkende overtuigingen. De hypnotherapeut begeleidt je vervolgens bij het verwerken van deze oude problematiek door het laten doorleven van de emoties en bij het vormen van nieuwe, meer ondersteunende overtuigingen. Deze veranderingen maken dat je meer gemoedsrust gaat ervaren en beter kunt functioneren in het dagelijks leven.

De filosofie en de achtergrond van Hypnotherapie

De toepassing van hypnose is al heel oud en heeft een lange geschiedenis. Het werd niet altijd toegepast in een therapeutische setting en soms zelfs ingezet als vermaak. De moderne hypnotherapie is – in navolging van Milton Erickson (psychiater) – vormgegeven om de cliënt te volgen en zijn problemen te helpen oplossen. De cliënt en zijn beleving staan centraal. Van Carl Gustav Jung (psychiater en psycholoog) is de toepassing van verbeelding, metaforen en symboliek tijdens de therapie afkomstig.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Er vindt eerst een intakegesprek plaats ter kennismaking. Je vertelt je verhaal en geeft de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie. Ingeschat wordt of de klacht in aanmerking komt voor behandeling met hypnotherapie. Je formuleert samen met de therapeut je hulpvraag en de aanpak wordt besproken. De therapeut licht de gang van zaken toe en vervolgens komt een behandelovereenkomst tot stand. Daarbij wordt ook een schatting gegeven over het te verwachten aantal sessies. De hypnotherapeut is gehouden aan een zwijgplicht, dus alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Indien nodig wordt contact opgenomen met artsen of specialisten, altijd in overleg met en met toestemming van de cliënt. Soms bepaalt dat contact of behandeling verstandig is.

Er zijn verschillende vormen van trancetechnieken, waarvan regressie (teruggaan naar vroegere ervaringen) en imaginatie (het gebruik van je voorstellingsvermogen) wel de meest bekende zijn. Andere werkvormen leer je tijdens de therapie kennen. Ook geeft de hypnotherapeut psycho-educatie (uitleg over jouw klachten).

De behandeling vindt plaats in een gemakkelijke stoel en sommige therapeuten vragen ook of je wilt liggen. De trance brengt immers een ontspanning teweeg en het is prettig om je lichaam te laten rusten. Je kan zelf besluiten wat je prettig vindt. De hypnotherapeut raakt je tijdens de behandeling meestal niet aan. Er zijn echter technieken waarbij aanraking wel wordt ingezet. De hypnotherapeut zal je hier van tevoren over informeren en jouw toestemming vragen om je te mogen aanraken.

Hypnotherapie is goed inzetbaar voor zowel volwassenen als kinderen. Er zijn therapeuten die zich hebben gespecialiseerd in het werken met kinderen. Ook zijn er hypnotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het werken met bepaalde klachten, zoals bijvoorbeeld trauma, gewichtsbeheersing, burn-out, prikkelbaar darmsyndroom, pijnklachten, rouwverwerking, etc. In sommige gevallen wordt hypnotherapie niet geschikt bevonden, bijvoorbeeld bij ernstige psychiatrische aandoeningen en dissociatieve stoornissen.

Meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH).

Psychosociale therapie: het lichaam wordt soms aangeraakt, alleen na overleg met en expliciete toestemming van de cliënt.