Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Hypnotherapie

Wat is Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij trance – een staat van diepe ontspanning – wordt gebruikt om sociaal-emotionele, psychische en lichamelijke klachten te behandelen. Ook kan hypnotherapie je helpen om gewenste patronen te doorbreken.

Tijdens de trance behoud je de volledige controle over jezelf, terwijl de therapeut je op een veilige, respectvolle manier begeleidt om jouw eigen oplossingen in je onderbewuste te vinden. Hypnotherapie kan krachtig en effectief zijn: het stelt je in staat om positieve, blijvende veranderingen in je leven aan te brengen.

Er wordt gebruikgemaakt van trance om onbewuste processen in de geest te beïnvloeden. Tijdens de therapie word je in een ontspannen staat gebracht waarin je meer openstaat voor suggesties en visualisaties. Hierdoor kun je dieper in jezelf afdalen en kun je meer inzicht krijgen in je gedachten, gevoelens en gedrag.

Achtergrond van de therapie

De geschiedenis van hypnotherapie gaat terug tot de 18e eeuw, toen de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer hypnose introduceerde als een vorm van medische behandeling. In de 19e eeuw werd hypnose verder ontwikkeld door artsen als James Braid en John Elliotson. Tijdens de 20e eeuw werd hypnotherapie geïntroduceerd als een nieuwe therapievorm. Hypnotherapie werd vervolgens steeds meer geaccepteerd als een mogelijk veilige en effectieve behandeling voor een breed scala aan problemen.

Vandaag de dag wordt hypnotherapie nog steeds gebruikt als een krachtige en effectieve therapie, zowel als een op zichzelf staande therapievorm als in combinatie met andere behandelingen.

Wat kun je verwachten van de therapie

Een hypnotherapeut stemt de therapie af op de behoeften en klachten die jij als cliënt ervaart. Het behandeltraject start met een intakegesprek. Zodra de hulpvraag helder is en er overeenstemming is over de therapiedoelen, begint de behandeling. Hoe deze verloopt, is afhankelijk van het probleem en van wat je zelf wilt bereiken. Meestal geeft hypnotherapie snel resultaat en merken cliënten na elke sessie verandering.

Hypnotherapie gaat uit van een volwaardig, holistisch mensbeeld: denken, voelen, lichaam en zingeving functioneren als één geheel en hebben dus invloed op elkaar. Zo kunnen negatieve gedachten bepaalde gevoelens of emoties bij je oproepen, die vervolgens leiden tot fysieke reacties als spierspanning of buikpijn, wat – uiteindelijk – kan betekenen dat je met minder vertrouwen in het leven staat.

Meestal is dit een onbewust proces, en vaak speelt er een ander, onderliggend probleem: een ervaring in het verleden die je – om welke reden dan ook – niet goed hebt kunnen verwerken.

‘De’ hypnotherapeut bestaat niet: elke therapeut heeft zijn of haar eigen werkwijze en specialisaties. Vaak wordt gewerkt met een mix van visualisatietechnieken, ontspanningsoefeningen en regressiemethoden (bijvoorbeeld terug naar de kindertijd of het trauma).

Daarnaast zijn er veel therapeuten die hypnotherapie combineren met andere methodieken. Op de website van de therapeut vind je hierover meer informatie.

Hypnotherapeuten zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat informatie uit de sessies met niemand wordt gedeeld, tenzij je daarvoor als cliënt toestemming hebt gegeven.

Je wordt tijdens de therapie niet aangeraakt en je hoeft je niet uit te kleden. Het wordt wel aangeraden om comfortabele kleding te dragen, zodat je een ontspannen houding kunt aannemen tijdens de sessie.

Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een bekwame therapeut in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die in staat is een goede communicatie te onderhouden met je huisarts als dat nodig is. Hier vind je de RBCZ energetisch therapeuten. Dit is een lijst aan Hbo-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) behartigt de belangen van haar hypnotherapeuten en heeft als doel het toegankelijk maken van hypnotherapie voor iedereen. De NBVH is aangesloten bij RBCZ.

Er zijn ook andere beroepsorganisaties die de belangen behartigen van hypnotherapeuten. Dat zijn de StCK, FAGT, LVNT, NVPA, NFG, VBAG, VIT en de VIV. Deze beroepsorganisaties zijn ook aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

In de medische richtlijnen voor de behandeling van prikkelbare darmsyndroom is hypnotherapie opgenomen. In het Emma kinderziekenhuis in het AMC (Academisch Centrum Amsterdam) kan medische hypnose toegepast worden bij: behandelingen in de behandelkamer zoals het toedienen van injecties of het plaatsen van een infuus,  oncologische ingrepen, brandwonden, postoperatieve pijnklachten, hoofdpijn en buikpijn. Ook het Martini ziekenhuis in Groningen en het Catherinaziekenhuis in Eindhoven wordt gewerkt met medische hypnose.

In het COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg project (2022-2024)- COCOZ-  hebben complementair behandelaars  samen met     behoeften rond communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg besproken. Dit gebeurde onder begeleiding van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Gezamenlijk doel was het ontwikkelen van bouwstenen – tips & tools – om de patiëntenzorg voor patiënten met chronische problematiek in te verbeteren. De tools uit dit project bestaan uit kaarten, die helpen de onderlinge communicatie te verbeteren.

De uitkomsten voor hypnotherapie worden uiteindelijk hier beschreven.

Meer lezen over het COCOZ-project? Op deze pagina vind je meer informatie onder het kopje ‘Onderzoek’: https://rbcz.nu/documentatie/

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook hypnotherapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in hypnotherapie.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars hypnotherapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over hypnotherapie.

Onderzoek over hypnotherapie

Inmiddels zijn er veel medische onderzoeken die de werking van hypnotherapie neurowetenschappelijk kunnen verklaren.

Op het gebied van medische toepassingen hebben o.a. Professor Marc Benninga, kinderarts in het AMC (onderzoek naar het effect van hypnose bij kinderen) en het onderzoek van Arine Vlieger, naar de effectiviteit van hypnotherapie bij chronische klachten, een grote bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat hypnotherapie meer bekendheid kreeg.

Door al dit wetenschappelijke onderzoek naar het onbewuste is de behandeling van patiënten met hypnose nu in tientallen Nederlandse ziekenhuizen dagelijkse praktijk met name bij chronische-, hardnekkige- en/of onverklaarbare klachten.

De Society for Clinical and Experimental Hypnosis (SCEH) is een internationale vereniging met als missie het bevorderen van onderzoek, onderwijs en klinische praktijk op het gebied van hypnose. Een kenmerk van deze society is hun nadruk op empirisch onderzoek en de evidence-based onderbouwing van hypnose, zie: https://www.sceh.us/.

De International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (IJCEH) is het officiële tijdschrift  van SCEH. Het tijdschrift publiceert klinische en experimentele studies, boekrecensies en baanbrekend werk van klinische professionals. De IJCEH geeft de stand van zaken over nieuwste de klinische onderzoeksresultaten uit het veld van hypnotherapie, dankzij vooraanstaande wetenschappers van over de hele wereld.

In Florida bestaat het opleidingsinstituut Institute of Hypnotherapy met informatie over onderzoek op hun website, zie: www.instituteofhypnotherapy.com/hypnotherapy-research/.

Op de website van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) is onder de button ‘Hypnotheek’ meer informatie te vinden over hypnotherapie en onderzoek, zie: https://www.hypnotherapie.nl/category/wetenschap/