Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Geschiktheid
Beroepsorganisatie
Cliëntervaringen
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Hypnotherapie

Wat is Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij trance – een staat van diepe ontspanning – wordt gebruikt om sociaal-emotionele, psychische en lichamelijke klachten te behandelen. Ook kan hypnotherapie je helpen om gewenste patronen te doorbreken.

Tijdens de trance behoud je de volledige controle over jezelf, terwijl de therapeut je op een veilige, respectvolle manier begeleidt om jouw eigen oplossingen in je onderbewuste te vinden. Hypnotherapie is bewezen krachtig en effectief: het stelt je in staat om positieve, blijvende veranderingen in je leven aan te brengen.

Er wordt gebruikgemaakt van trance om onbewuste processen in de geest te beïnvloeden. Tijdens de therapie word je in een ontspannen staat gebracht waarin je meer openstaat voor suggesties en visualisaties. Hierdoor kun je dieper in jezelf afdalen en kun je meer inzicht krijgen in je gedachten, gevoelens en gedrag. Hypnotherapie kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals het behandelen van angsten, fobieën, verslavingen, chronische pijn, slaapproblemen en meer. Het is een veilige en effectieve therapievorm, die in samenwerking met een gekwalificeerde hypnotherapeut kan worden toegepast.

Achtergrond van de therapie

De geschiedenis van hypnotherapie gaat terug tot de 18e eeuw, toen de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer hypnose introduceerde als een vorm van medische behandeling. In de 19e eeuw werd hypnose verder ontwikkeld door artsen als James Braid en John Elliotson. Tijdens de 20e eeuw werd hypnotherapie geïntroduceerd als een nieuwe therapievorm. Hypnotherapie werd vervolgens steeds meer geaccepteerd als een veilige en effectieve behandeling voor een breed scala aan problemen.

Vandaag de dag wordt hypnotherapie nog steeds gebruikt als een krachtige en effectieve therapie, zowel als een op zichzelf staande therapievorm als in combinatie met andere behandelingen.

Wat kun je verwachten van de therapie

Een hypnotherapeut stemt de therapie af op de behoeften en klachten die jij als cliënt ervaart. Het behandeltraject start met een intakegesprek. Zodra de hulpvraag helder is en er overeenstemming is over de therapiedoelen, begint de behandeling. Hoe deze verloopt, is afhankelijk van het probleem en van wat je zelf wilt bereiken. Meestal geeft hypnotherapie snel resultaat en merken cliënten na elke sessie verandering.

Hypnotherapie gaat uit van een volwaardig, holistisch mensbeeld: denken, voelen, lichaam en zingeving functioneren als één geheel en hebben dus invloed op elkaar. Zo kunnen negatieve gedachten bepaalde gevoelens of emoties bij je oproepen, die vervolgens leiden tot fysieke reacties als spierspanning of buikpijn, wat – uiteindelijk – kan betekenen dat je met minder vertrouwen in het leven staat.

Meestal is dit een onbewust proces, en vaak speelt er een ander, onderliggend probleem: een ervaring in het verleden die je – om welke reden dan ook – niet goed hebt kunnen verwerken.

‘De’ hypnotherapeut bestaat niet: elke therapeut heeft zijn of haar eigen werkwijze en specialisaties. Vaak wordt gewerkt met een mix van visualisatietechnieken, ontspanningsoefeningen en regressiemethoden (bijvoorbeeld terug naar de kindertijd of het trauma).

Daarnaast zijn er veel therapeuten die hypnotherapie combineren met andere methodieken. Op de website van de therapeut vind je hierover meer informatie.

Hypnotherapeuten zijn gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat informatie uit de sessies met niemand wordt gedeeld, tenzij je daarvoor als cliënt toestemming hebt gegeven.

Je wordt tijdens de therapie niet aangeraakt en je hoeft je niet uit te kleden. Het wordt wel aangeraden om comfortabele kleding te dragen, zodat je een ontspannen houding kunt aannemen tijdens de sessie.

Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een bekwame therapeut in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die in staat is een goede communicatie te onderhouden met je huisarts als dat nodig is. Hier vind je de RBCZ energetisch therapeuten. Dit is een lijst aan Hbo-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Bijzondere geschiktheid bij

Veel klachten komen in aanmerking voor behandeling met hypnotherapie. De behandeling door artsen en medisch specialisten blijft voor tal van ziektes van groot belang. Als ondersteuning hiervan biedt hypnotherapie steun, inzicht in eigen handelen en kwaliteiten, vermindering van of beter kunnen omgaan met de klachten en bij sommige klachten of problemen klachtenvrij zijn.

Je kunt bij een hypnotherapeut terecht met diverse problemen en hulpvragen. Voorbeelden zijn:

 • Onzekerheid, minderwaardigheid of negatief zelfbeeld
 • Angsten, fobieën, schrikreacties en herbelevingen
 • Emotionele uitbarstingen: hevige woede of verdriet
 • Concentratie-, geheugen- en motivatieproblemen
 • Onverwerkte rouw, eenzaamheid en depressie
 • Spanning, stress, overbelasting of burn-out
 • Fysieke klachten als Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS),
  rugpijn, fibromyalgie, hyperventilatie, migraine, etc.
 • Vastlopen in (intieme) relaties, op school of op werk
 • Ongewenste gedragspatronen en verslavingen
 • Onverwerkte traumatische ervaringen en PTSS

Vind de juiste therapeut die bij jou past.
Vul nu de keuzehulp in!

Beroepsorganisatie

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) behartigt de belangen van haar hypnotherapeuten en heeft als doel het toegankelijk maken van hypnotherapie voor iedereen. De NBVH is aangesloten bij RBCZ.

Er zijn ook andere beroepsorganisaties die de belangen behartigen van hypnotherapeuten. Dat zijn de StCK, FAGT, LVNT, NVPA, NFG, VBAG, VIT en de VIV. Deze beroepsorganisaties zijn ook aangesloten bij RBCZ.

Clientervaringen

Spanning kwijt raken
Ik ben naar hypnotherapie  gegaan omdat ik me niet lekker in mijn vel voelde. Mijn lichaam voelde heel gespannen en het leek of ik niet meer echt in het nu was en blij kon zijn. Bij de eerste sessie kwam er veel los. Veel verdriet en pijn kwam naar boven. Ik kreeg rillingen en ik trilde door mijn hele lijf. Het leek wel of ik mijn verdriet letterlijk uit mijn lichaam schudde. Tijdens de sessies erna was ik veel rustiger. Alles voelt nu lichter, ik voel me minder gespannen en ik voel me weer blij met mijzelf en heb zin in van alles! Hypnotherapie kan ik dus zeker aanbevelen.

Lees meer

Integrale samenwerkingen

In de medische richtlijnen voor de behandeling van prikkelbare darmsyndroom is hypnotherapie opgenomen. In het Emma kinderziekenhuis in het AMC (Academisch Centrum Amsterdam) kan medische hypnose toegepast worden bij: behandelingen in de behandelkamer zoals het toedienen van injecties of het plaatsen van een infuus,  oncologische ingrepen, brandwonden, postoperatieve pijnklachten, hoofdpijn en buikpijn. Ook het Martini ziekenhuis in Groningen en het Catherinaziekenhuis in Eindhoven wordt gewerkt met medische hypnose.

In het COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg project (2022-2024)- COCOZ-  hebben complementair behandelaars  samen met     behoeften rond communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg besproken. Dit gebeurde onder begeleiding van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Gezamenlijk doel was het ontwikkelen van bouwstenen – tips & tools – om de patiëntenzorg voor patiënten met chronische problematiek in te verbeteren. De tools uit dit project bestaan uit kaarten, die helpen de onderlinge communicatie te verbeteren.

De uitkomsten voor hypnotherapie worden uiteindelijk hier beschreven.

Meer lezen over het COCOZ-project? Op deze pagina vind je meer informatie onder het kopje ‘Onderzoek’: https://rbcz.nu/documentatie/

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook hypnotherapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in hypnotherapie.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars hypnotherapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over hypnotherapie.

Onderzoek over hypnotherapie

Inmiddels zijn er veel medische onderzoeken die de werking van hypnotherapie neurowetenschappelijk kunnen verklaren.

Op het gebied van medische toepassingen hebben o.a. Professor Marc Benninga, kinderarts in het AMC (onderzoek naar het effect van hypnose bij kinderen) en het onderzoek van Arine Vlieger, naar de effectiviteit van hypnotherapie bij chronische klachten, een grote bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat hypnotherapie meer bekendheid kreeg.

Door al dit wetenschappelijke onderzoek naar het onbewuste is de behandeling van patiënten met hypnose nu in tientallen Nederlandse ziekenhuizen dagelijkse praktijk met name bij chronische-, hardnekkige- en/of onverklaarbare klachten.

De Society for Clinical and Experimental Hypnosis (SCEH) is een internationale vereniging met als missie het bevorderen van onderzoek, onderwijs en klinische praktijk op het gebied van hypnose. Een kenmerk van deze society is hun nadruk op empirisch onderzoek en de evidence-based onderbouwing van hypnose, zie: https://www.sceh.us/.

De International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (IJCEH) is het officiële tijdschrift  van SCEH. Het tijdschrift publiceert klinische en experimentele studies, boekrecensies en baanbrekend werk van klinische professionals. De IJCEH geeft de stand van zaken over nieuwste de klinische onderzoeksresultaten uit het veld van hypnotherapie, dankzij vooraanstaande wetenschappers van over de hele wereld.

In Florida bestaat het opleidingsinstituut Institute of Hypnotherapy met informatie over onderzoek op hun website, zie: www.instituteofhypnotherapy.com/hypnotherapy-research/.

Op de website van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) is onder de button ‘Hypnotheek’ meer informatie te vinden over hypnotherapie en onderzoek, zie: https://www.hypnotherapie.nl/category/wetenschap/