Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Geschiktheid
Beroepsorganisatie
Cliëntervaringen
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Integratieve psychosociale therapie

Wat is Integratieve psychosociale therapie

Er wordt weleens gezegd: er kan niet in één specifieke vorm van psychosociale therapie de steen der wijzen gevonden worden, zo die ooit gevonden zou kunnen worden.

Integratieve psychosociale therapie gaat ervan uit dat de mens uit meer bestaat dan zijn denken. De mens heeft het denken, het gevoelsleven, het gedrag en zijn spirituele dimensie; het energetisch veld. En er is niet één oplossing voor een probleem. Dit kan per persoon verschillen, afhankelijk ook wat de oorzaak is van het probleem, maar ook wat bij de persoon past.

Therapeuten die integratieve psychosociale therapie geven kunnen verschillende benaderingen gebruiken, waaronder: integratieve psychosociale therapie, hypnotherapie, lichaamsgerichte psychosociale therapie, integratieve kinder- jongerentherapie, Jungiaans Analytische Therapie, gestalttherapie, psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie en ook systeemtherapie.
Welke benadering ook gekozen wordt, het uitgangspunt bij integratieve psychosociale therapie is het verkennen, ontdekken en onderzoeken van de invalshoeken.

Achtergrond van de therapie

Integratieve en integrale psychosociale therapie worden vaak door elkaar gebruikt.

Integrale psychosociale therapie is gebaseerd op de ‘integrale theorie van het bewustzijn’ en is gevuld met inzichten uit de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie, waarmee een samenhangend beeld wordt geschetst van het heelal.

De Amerikaanse filosoof Ken Wilber is bekend van deze stroming. Ook de Nederlands-Joodse Henri van Praag, die ook bekendheid kreeg als (ortho)pedagogisch therapeut en als publicist op psychologisch en parapsychologisch gebied, was een aanhanger van de integratieve psychosociale therapie. In het laatste vak werd hij in 1978, bijzonder hoogleraar Parapsychologie.

Integratieve psychosociale therapie duidt in de regel op het integreren van inzichten in behandelmethoden voor psychosociale therapie.

Wat kun je verwachten van de therapie

Een integraal of integratief therapeut zal samen met jou werken om zicht te krijgen op waar je tegenaan loopt, wat je zou willen veranderen, waar je naartoe wilt werken, en de behandelvormen, hierop afstemmen. In de regel vindt in de eerste sessies het intakegesprek plaats. Op basis van deze informatie zal de therapeut de aanpak met jou bespreken en hiermee aan het werk gaan. Steeds in afstemming met jou.

Integratieve psychosociale therapie omvat geen aanrakingen of lichamelijk contact van therapeut met cliënt, met uitzondering van lichaamsgerichte psychosociale therapie. Daar is aanraking wel mogelijk. Hier zal vooraf toestemming voor worden gevraagd.

Als je twijfels of zorgen hebt over de therapeutische handelingen, bespreek deze dan met de therapeut voordat de sessie begint.

Is integratieve therapie iets voor jou? Het is dan wel belangrijk om een therapeut met ervaring en kennis te vinden, zodat je ook echt van je klachten af komt. Hier vind je de RBCZ integratieve therapeuten. Dit is een lijst aan Hbo-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden, therapeuten die integratieve psychosociale therapie bieden en vanuit een integrale visie behandelen. Naast dat leden moeten voldoen aan de na- en bijscholingseisen zorgt zij er ook voor dat haar leden de wet- en regelgeving in hun praktijkvoering volgen, zoals de Wkkgz, en de Wtza. De VIT wil immers zorg dragen voor een hoogwaardige hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg.
De VIT heeft zowel therapeuten die kinderen- en jongeren behandelen, als therapeuten die werken met volwassenen. De VIT is aangesloten bij RBCZ en veel van haar leden zijn ook aangesloten bij het NVECP, Nederlands Verbond van ECP houders. ECP staat voor Euro Certificaat psychosociale therapie.

Er zijn ook een aantal andere beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten en de belangen behartigen van integraal therapeuten. Dat zijn de StCK,  NVPA, LVPW, NBVH, NFG en de VBAG. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

In het COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg project (2022-2024) – COCOZ – hebben complementair behandelaars  behoeften rond communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg besproken. Dit gebeurde onder begeleiding van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Gezamenlijk doel was het ontwikkelen van bouwstenen – tips & tools – om de patiëntenzorg voor patiënten met chronische problematiek in te verbeteren. De tools uit dit project bestaan uit kaarten, die helpen de onderlinge communicatie te verbeteren.

De uitkomsten voor integrale therapie worden uiteindelijk hier beschreven.

Meer lezen over het COCOZ-project? Op deze pagina vind je meer informatie onder het kopje ‘Onderzoek’: https://rbcz.nu/documentatie/

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook integratieve therapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende therapeut in integratieve therapie.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars integratieve therapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over integratieve therapie.

Onderzoek over integratieve therapie

Er is een groeiende overeenstemming onder therapeuten en onderzoekers dat geen enkele psychotherapeutische benadering effectief en geschikt kan zijn voor alle patiënten. Omdat ieder individu, probleem en context anders is zijn sommige psychotherapeutisch modellen ontoereikend. Steeds meer psychotherapeuten  combineren verschillende psychotherapeutische interventies en stemmen deze individueel af.

Op de website van Frontiers is hier meer hierover te lezen. Frontiers is een van de grootste uitgevers van wetenschappelijke publicaties ter wereld, zie: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.02021/full

Het Journal of Psychotherapy Integration publiceert onderzoeksartikelen, die verder gaan dan de beperkte benadering van psychosociale therapie en gedragsverandering door één school of door één theorie. Dit tijdschrift publiceert artikelen, die de kennis van integratieve psychosociale therapie vergroten.

Wil je meer lezen? Kijk dan op: https://www.sepiweb.org/page/JPI

Een zoekterm die je kunt gebruiken voor het zoeken van artikelen in databases is ‘Integrative psychotherapy’.