Klassieke homeopathie

De filosofie en de achtergrond van klassieke homeopathie

De Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) ontdekte dat inname van een stof die symptomen (klachten) kan veroorzaken, ook klachten die líjken op die verschijnselen, kan genezen. Hij noemde dat ‘Similia Similibus Curentur’: Het gelijke kan het gelijksoortige genezen. Met andere woorden: Bestrijd de klacht met iets wat een gelijkend effect heeft, dan zorgt de reactie van het organisme ervoor dat de klacht verdwijnt.

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze, die het herstelvermogen van het lichaam aanspreekt. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd.

Wat bereik je met klassieke homeopathie?

De homeopathische behandeling is gericht op een volledig herstel. Niet alle klachten zijn binnen korte tijd te verhelpen, soms heeft een homeopathische behandeling dan ook wat meer tijd nodig. Over het algemeen wordt als vuistregel gehanteerd dat je voor ieder jaar dat je de klacht al hebt, zeker een maand de tijd nodig hebt om die te herstellen. Natuurlijk speelt bij het tempo van herstellen ook je herstelkracht een grote rol. Als je over het algemeen in goede conditie bent, zul je sneller kunnen herstellen dan wanneer er bijvoorbeeld sprake is van meerdere chronische aandoeningen.

Homeopathie kan over het algemeen bij iedereen succesvol worden toegepast, zolang de ziekte of de klachten nog in een omkeerbaar stadium zijn. Bij onomkeerbare ziekten kan homeopathie ingezet worden om pijnklachten te bestrijden of het algemene welbevinden te vergroten.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Bij de behandeling staat de hele mens centraal. Een eerste consult bij een klassiek homeopaat neemt dan ook al gauw anderhalf uur in beslag. Tijdens dit eerste consult verzamelt de klassiek homeopaat allerlei gegevens over je klachten en je reactie daarop (bijvoorbeeld: wat maakt de klacht beter of slechter), maar ook over jou als persoon (bijvoorbeeld: hoe is het met concentratie, hoe reageer je op warmte en kou, heb je voorkeur of afkeer van bepaalde voedingsmiddelen). Daarnaast vraagt de homeopaat ook naar je ziektegeschiedenis en de ziekten die in je familie voorkomen.

Het homeopathisch consult bestaat uit een gesprek. Eventuele klachten die zichtbaar zijn (bijvoorbeeld eczeem) zal de homeopaat waarschijnlijk willen zien.

Aan de hand van al deze gegevens kiest de homeopaat een of meerdere middelen, die passen bij zowel het geheel van klachten, als bij jou als persoon. Je ontvangt een voorschrift hoe je het middel c.q. middelen moet innemen. In de vervolgconsulten kijkt de homeopaat naar het verloop van je herstel. Op basis daarvan kan het behandelplan zo nodig worden aangepast.

Medisch sociale therapie: het lichaam wordt niet aangeraakt.