Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Psychosociale therapie

Wat is Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een vorm van therapie die zich richt op het verbeteren van de emotionele en sociale gezondheid van een cliënt. Het gaat hierbij om het oplossen van persoonlijke problemen, die het dagelijks functioneren belemmeren. De therapie richt zich op het verbeteren van communicatieve vaardigheden, het versterken van het zelfbeeld en het omgaan met emoties. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende technieken. Het doel van psychosociale therapie is om mensen te helpen beter te functioneren in hun dagelijks leven en persoonlijke problemen op te lossen.

Achtergrond van de therapie

Psychosociale therapie is ontstaan vanuit de psychologie en sociale wetenschappen. De achtergrond van psychosociale therapie ligt in het begrijpen van menselijk gedrag en hoe dit beïnvloed wordt door persoonlijke ervaringen en de omgeving. Psychosociale therapie richt zich daarom niet alleen op het individu, maar ook op de sociale context waarin hij of zij leeft. Dit maakt psychosociale therapie een veelzijdige en holistische vorm van therapie.

Technieken die gebruikt worden  bestaan uit gesprekstherapie, gedragstherapie en cognitieve therapie. Gesprekstherapie houdt in dat de cliënt met de therapeut praat over persoonlijke ervaringen en gevoelens. Dit kan helpen om inzicht te krijgen in problemen en om te werken aan het oplossen ervan. Gedragstherapie richt zich op het veranderen van het gedrag, dat het dagelijks functioneren belemmert. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het aanleren van nieuwe vaardigheden of het afleren van negatief gedrag. Bij cognitieve therapie wordt er gekeken naar hoe de cliënt denkt en hoe dit gedrag en emoties beïnvloedt. Door denkpatronen te veranderen, kan de cliënt leren om anders om te gaan met problemen.

Wat kun je verwachten van de therapie

Wanneer je naar psychosociale therapie gaat, kan je verwachten dat je samen met een therapeut gaat werken aan het oplossen van persoonlijke problemen, die het dagelijks functioneren belemmeren. Tijdens de eerste sessie zal de therapeut samen met jou bespreken wat je doelen zijn en welke problemen je wilt aanpakken. Daarna zal de therapeut samen met jou verschillende technieken gebruiken (gesprekstherapie, gedragstherapie en cognitieve therapie) om je te helpen bij het bereiken van deze doelen.

Over het algemeen zal je een aantal sessies hebben met de therapeut, afhankelijk van de aard van je problemen en je doelen. Tijdens deze sessies zal de therapeut je ondersteunen en begeleiden. Het is belangrijk om open te zijn en je vertrouwen te geven aan de therapeut, zodat je samen tot een oplossing kunt komen.

Bij psychosociale therapie word je niet aangeraakt en hoef je je niet uit te kleden.

Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een bekwame therapeut in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die in staat is een goede communicatie te onderhouden met je huisarts als dat nodig is. Hier vind je de RBCZ psychosociaal therapeuten. Dit is een lijst aan HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

Er zijn diverse beroepsorganisaties die de belangen behartigen van psychosociaal therapeuten. Dat zijn de NBVH, ABvC, StCK, FAGT, NVPA, LVNT, LVPW, NFG, NVAGT, SBLP,  VBAG en de VIV. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook psychosociale therapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende psychosociaal therapeut.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars psychosociale therapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over psychosociale therapie.

Onderzoek over psychosociale therapie

De laatste onderzoeken over psychosociale therapie zijn te lezen in het ‘Journal of Psychosocial therapy’. Om artikelen te lezen uit dit journal klik dan op de volgende link: www.sciencegate.app/app/source#/325125.