Psychosociale therapie

Psychosociaal therapeuten hebben een holistische kijk op gezondheid. Dat betekent in normaal Nederlands dat ze bij jouw klachten niet alleen kijken naar je gedachten, je gedrag en je omgeving, maar ook naar je lichaam. Alles hangt immers met elkaar samen. Ze kijken dus naar jou als mens in je context.

De filosofie en de achtergrond van psychosociale therapie

De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. Deze psychosociaal hulpverlener helpt om de hulpvraag van een cliënt inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen. Zowel als individu, als in relatie tot anderen.

De psychosociaal hulpverlener biedt een intrapersoonlijke en ervaringsgerichte hulpverlening. Bij dit proces kunnen zaken van persoonlijke, psychologische, sociale, maatschappelijke, existentiële, spirituele en educatieve aard aan bod komen. Hierbij kan de hulpverlener gebruik maken van interventies zowel uit reguliere als uit complementaire psychotherapeutische benaderingen en van toepassingsmogelijkheden vanuit verschillende vakgebieden. Een psychosociaal hulpverlener richt zijn begeleiding niet op deelaspecten, zoals psychische, sociale, of materiële problemen, maar richt zich op de samenhang tussen het individu en zijn sociale omgeving. Het legt de nadruk op de emotionele aspecten van problemen en vragen. De psychosociaal hulpverlener biedt een laagdrempelige vorm van hulpverlening.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Het mooie van psychosociale therapie is dat er veel verschillende behandelmethoden zijn. Je kan dus altijd terecht bij een therapeut die past bij jou als persoon en bij jouw klachten. Wat alle methoden met elkaar gemeen hebben, is dat ze jou centraal stellen en je zelfredzaamheid bevorderen. Je wordt dus aan het werk gezet, zodat je goed herstelt en na een behandeling niet terugvalt in je oude situatie of oud gedrag.

Meestal is er 1 op 1 contact, maar als er sprake is van problematiek met jouw partner dan zijn er ook therapeuten die partnerrelatietherapie of systeemtherapie aanbieden wanneer er problemen zijn in het gezin of de werkomgeving.

Psychosociale therapie: het lichaam wordt niet aangeraakt / er is geen behandeltafel.