Toelatingseisen beroepsorganisatie - geldig tot 1 januari 2017

De beroepsverenigingen waarmee RBCZ een overeenkomst aangaat en waarvan de therapeuten op hbo-niveau aangemeld kunnen worden voor het register, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Is in het bezit van een door RBCZ goedgekeurde klachtenregeling en zichtbaar op de website van de betrokken vereniging;
  2. Heeft een operationele klachtencommissie voor beroepsbeoefenaren;
  3. Is in het bezit van een procedure voor de toelating van nieuwe beroepsbeoefenaren, die vermeld staat op de website van de vereniging;
  4. Heeft een toelatingscommissie voor nieuwe beroepsbeoefenaren;
  5. Heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen door opzegging of ontzetting conform BW2 titel 35 lid I t/m IV;
  6. Visiteert de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren volgens een vastgesteld protocol en draagt er zorg voor dat één van de visitatoren een visitatietraining een erkende instantie heeft gevolgd.

De toelatingseisen voor beroepsorganisaties veranderen per 1 januari 2017.