Toelatingseisen beroepsorganisatie

De beroepsverenigingen waarmee RBCZ een overeenkomst aangaat en waarvan de therapeuten op hbo-niveau aangemeld kunnen worden voor het register, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De beroepsvereniging heeft minimaal een bestand van 50 aangesloten therapeuten. Verder dient de beroepsvereniging ingeschreven te staan in het AGB register. Dat is een voorwaarde om een AGB code voor zorgverleners aan te vragen. Om in het AGB opgenomen te worden binnen de groep 90, dient de zorgverlener aan te tonen, dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsorganisatie of ingeschreven staat in een door de zorgverzekeraar(s) erkend (kwaliteit) register. Deze aanvraag kan gedaan worden middels een RFC-formulier van Vektis.

Verder:

  1. Is in het bezit van een door RBCZ goedgekeurde klachtenregeling en zichtbaar op de website van de betrokken vereniging;
  2. Heeft een operationele klachtencommissie voor beroepsbeoefenaren;
  3. Is in het bezit van een procedure voor de toelating van nieuwe beroepsbeoefenaren, die vermeld staat op de website van de vereniging;
  4. Heeft een toelatingscommissie voor nieuwe beroepsbeoefenaren;
  5. Heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen door opzegging of ontzetting conform BW2 titel 35 lid I t/m IV;
  6. Visiteert de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren volgens een vastgesteld protocol en draagt er zorg voor dat één van de visitatoren een visitatietraining een erkende instantie heeft gevolgd.
  7. De website van de therapeuten dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: soorten behandelingen, alsmede, prijzen en vergoedingen dienen vermeld te worden.
  8. Een aansluiting bij RBCZ biedt geen garantie voor vergoeding van VGZ. Dit is geheel afhankelijk van de beoordeling van VGZ en de onderhavige stukken van de beroepsorganisatie. Deze kunnen als positief worden beoordeeld, waardoor de nieuwe beroepsorganisatie wordt erkend. Bij een negatieve beoordeling wordt de beroepsvereniging niet geaccepteerd door VGZ en komt derhalve ook niet voor vergoeding in aanmerking. Dit betekent niet dat deze beroepsorganisatie uitgesloten wordt door RBCZ.