Toelatingseisen beroepsorganisatie

De beroepsverenigingen waarmee RBCZ een overeenkomst aangaat en waarvan de therapeuten op hbo-niveau aangemeld kunnen worden voor het register, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Is in het bezit van een door RBCZ goedgekeurde klachtenregeling en zichtbaar op de website van de betrokken vereniging;
  2. Heeft een operationele klachtencommissie voor beroepsbeoefenaren;
  3. Is in het bezit van een procedure voor de toelating van nieuwe beroepsbeoefenaren, die vermeld staat op de website van de vereniging;
  4. Heeft een toelatingscommissie voor nieuwe beroepsbeoefenaren;
  5. Heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen door opzegging of ontzetting conform BW2 titel 35 lid I t/m IV;
  6. Visiteert de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren volgens een vastgesteld protocol en draagt er zorg voor dat één van de visitatoren een visitatietraining een erkende instantie heeft gevolgd.