TCZ, tuchtrecht voor iedere werker binnen de complementaire zorg

Al jaren lang kennen we naast het RBCZ register het TCZ register.

De volgende stelling is daarom ook juist, alle beroepsbeoefenaren staan in het TCZ register, maar niet alle beroepsbeoefenaren staan in het RBCZ register.

Belangrijk is om te weten dat de stichting TCZ zorg draagt voor de tuchtrechtspraak binnen de complementaire zorg, maar geen recht spreekt. Dit is ook terug te vinden in de uitleg over het formele tuchtrecht op de website. Het zijn de rechter of arbiter en het college die recht spreken.

Ook belangrijk is om te weten dat het Tuchtrecht en het klachtenreglement niet hetzelfde zijn en eigenlijk niet op elkaar lijken. Het belangrijkste verschil is dat de uitspraak van het tuchtcollege bindend is en de uitspraak van de klachtencommissie adviserend . Het tuchtrecht kent dus disciplinaire maatregelen, zoals een tijdelijke of een definitieve schorsing, maar ook een berisping of een waarschuwing.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een beroepsorganisatie om een beroepsbeoefenaar onderhevig te laten zijn aan het TCZ tuchtrecht.

De Registerberoepsbeoefenaar BCZ®

Deze beroepsbeoefenaar voldoet aan alle voorwaarden of valt onder de overgangsregeling van de VGZ inzake de ‘Zorggids’ en zal op 01-01-2017 aan de dan gestelde voorwaarden voldoen.

 • De beroepsbeoefenaar wordt ingeschreven in het HBO register
 • De beroepsbeoefenaar wordt ingeschreven in het TCZ register
 • De beroepsbeoefenaar krijgt een basispagina in de Complementaire Zorgwijzer[1]
 • De bijdrage voor 2015 is als volgt opgebouwd:
  • € 65.60 per jaar exclusief 21% BTW   (€  79.38 inclusief BTW  )
  • € 45.00 exclusief 21% BTW  administratie kosten voor nieuwe leden  , eenmalig (€ 54.45 inclusief BTW)
  • Gratis Complementaire Zorgwijzer

Een beroepsbeoefenaar ingeschreven in het RBCZ register ontvangt eenmalig een wandschildje met daarop de tekst:

Deze therapeut staat ingeschreven in het RBCZ-register,  Registertherapeut BCZ is onderhevig   aan het TCZ-tuchtrecht.

Daarnaast ontvangt de beroepsbeoefenaar eenmalig een usb-stick met daarop de volgende teksten:

 1. formele tuchtrecht;
 2. beroepscode;
 3. beroepscode leeswijzer;
 4. steunpunt klachten;
 5. wetteksten belangrijke wetten voor de beroepsbeoefenaar complementaire zorg

Jaarlijks ontvangt de beroepsbeoefenaar een licentie die alleen geldig is samen met het schildje.

TCZ Tuchtrecht COMPLEMENTAIRE ZORG

De beroepsbeoefenaar die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet of wil gaan voldoen, kan lid blijven van een beroepsvereniging en onderhevig zijn aan het TCZ tuchtrecht. Deze regeling is ook opgenomen in het formele tuchtrecht en geldt eveneens voor studentleden in het laatste studiejaar.

Een beroepsbeoefenaar die ingeschreven staat in het TCZ register dient lid te zijn van een beroepsorganisatie, echter deze beroepsorganisatie hoeft geen overeenkomst te hebben afgesloten met de RBCZ. Het TCZ tuchtrecht is onafhankelijk, en daarmee voor eenieder die aan de algemene voorwaarden voldoet toegankelijk.

De bijdrage  voor 2015 is als volgt opgebouwd:

 • €  45.00 exclusief 21% BTW per jaar  (€ 54.45 inclusief BTW)
 • €  45.00 exclusief 21% BTW administratie kosten voor nieuwe leden , eenmalig   (€ 54.45 inclusief  BTW )

Indien een beroepsbeoefenaar die ingeschreven is in het TCZ register een pagina in de Complementaire Zorgwijzer wil hebben, betaalt hij/zij hiervoor  5.00 euro per jaar

Een beroepsbeoefenaar ingeschreven in het TCZ register,  maar niet ingeschreven in het RBCZ register ontvangt eenmalig een wandschildje met daarop de tekst:

De beroepsbeoefenaar is onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht

Daarnaast ontvangt de beroepsbeoefenaar eenmalig een usb-stick met daarop de volgende teksten:

 1. formele tuchtrecht;
 2. beroepscode;
 3. beroepscode leeswijzer;
 4. steunpunt klachten;
 5. wetteksten belangrijke wetten voor de beroepsbeoefenaar complementaire zorg

Jaarlijks ontvangt de beroepsbeoefenaar een licentie die alleen geldig is samen met het schildje.