Tuchtrechtregister

Therapeuten die niet voldoen aan de criteria (zoals de eisen m.b.t. de MBK en PsBK) kunnen niet worden geregistreerd in het hbo-beroepsregister van RBCZ

Zorgverzekeraars en beroepsorganisaties vinden echter de aansluiting bij een onafhankelijk Tuchtcollege voor alle therapeuten wel belangrijk.

Het tuchtrecht heeft een andere functie dan het klachtrecht in het kader van de Wkkgz.

We willen dit kort uitleggen.

De Wkkgz gaat over alle geschillen over de uitvoering en het nakomen  van de gesloten zorgovereenkomst, zoals over:

-    Onvoldoende/onjuiste zorgverlening

-    Beschadiging van eigendommen

-    Schade door behandeling/therapie

-    Ontevredenheid over bejegening

-    Onvoldoende nazorg

Het tuchtrecht gaat over alle handelingen die in strijd zijn met de beroepscode van RBCZ, in het bijzonder het onzorgvuldig handelen door de beroepsbeoefenaar;

                -  verkeerde diagnose

                -  schending informatieplicht

                -  voorschrijven/verstrekken verkeerde middelen

                -  schenden van beroepsgeheim

                -  ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar

                -  Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag

RBCZ voelt zich ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren die lid zijn van de bij RBCZ aangesloten beroepsverenigingen, maar die niet in het hbo-register kunnen worden opgenomen. Daarom is het tuchtrechtregister ingesteld.

Uw beroepsorganisatie kan u aanmelden voor het tuchtrechtregister RBCZ.

Voor de uitoefening van het tuchtrecht heeft RBCZ een overeenkomst afgesloten met de onafhankelijke stichting TCZ. Leden van bij RBCZ aangesloten beroepsverenigingen die niet in het hbo-register worden opgenomen kunnen zich dus wel registeren in het Tuchtregister RBCZ.

Op de site www.tcz.nu kunt u zien wanneer u en hoe een tuchtklacht kunt indienen. Op deze site staan ook het reglement en de procedure vermeld