Uitgedokterd aangeklaagd!

De NCRV-leiding noch de redactie van het programma hebben zich ook maar iets aangetrokken van de adviezen waar zijj deels om vroegen in gesprekken met vertegenwoordigers van de VtdK ruim voordat het programma van start ging, en die zij deels ongevraagd van ons kregen. Zo kwam er pas in de laatste uitzending enige kritiek op de namaakgeneeskunde zoals daar getoond. Het aantal therapeutische successen in de eerste zes uitzendingen was veel hoger dan verwacht mocht worden op basis van wetenschappelijke gegevens over de aangeboden behandelmethoden. Er werd echter met geen woord gerept over het natuurlijk beloop en het placebo-effect, om nog maar te zwijgen van de indruk die het uitkiezen van 'geschikte' gevallen maakt. Teleurgestelde patiënten hebben nu eenmaal weinig zin om met hun onjuiste keuzen in het nieuws te komen, en behandelaars komen dar ook lieven niet mee aandragen. Levendbloedanalyse bij artrose (afl. 1), aan de pols voelen of iemand ooit een buikoperatie heeft ondergaan (afl. 2), injecties met kweepeer bij hooikoorts (afl. 3), homeopathie bij de ziekte van Crohn (afl. 4), enzovoorts enzovoorts! Deze dokters moeten een gevaar voor hun patiënten zijn, dat kan gewoon niet anders als ze zulke aberrante en onbegrijpelijke behandelingen in alle ernst toepassen. Ook de NCVR heeft zich zeer onverantwoordelijk gedragen.

Derhalve heeft de VtdK allereerst een klacht ingediend tegen de programmamakers bij de Raad voor de Journalistiek. Deze klacht wordt medio september 2008 behandeld.

Tegen twee van de zes artsen die KNMG-lid bleken te zijn, is door dr. C.N.M. Renckens, voorzitter van de VtdK, een klacht ingediend bij de Raad voor de Tuchtrechtspraak van de KNMG, om te bezien of hun praktijken verenigbaar zijn met de Gedragsregels der KNMG.

De vier overige artsen zijn geen KNMG-lid. Daarover heeft de voorzitter een melding verstuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) met daarin het dringend verzoek de gedemonstreerde behandelwijzen op hun toelaatbaarheid voor te leggen aan het medisch tuchtcollege.

Tags: knmg, vtdk, klacht, patiënten, programma, ingediend