Uniek product van NTI voor complementaire zorgsector

erik-steenwelle

Hogeschool NTI heeft een uniek product ontwikkeld voor opleidingen medische en psychosociale basiskennis voor de complementaire zorgsector. De instelling mag er het predicaat 'uniek' op plakken, omdat het hierbij gaat om de zogenaamde flexibele 'blended learning' opleidingen, die als enige op dit gebied door het CPION zijn geaccrediteerd.

“Voordeel van deze flexibele opleidingen is dat studenten direct kunnen starten en in eigen tijd en tempo kunnen studeren. Daarnaast hoeven studenten minder vaak hun praktijk te sluiten, omdat de blended opleiding minder praktijkdagen met een docent bevat. Een groot deel wordt door middel van e-learning aangeboden. Hierdoor is de opleiding voordeliger dan bij reguliere opleidingsaanbieders”, aldus Erik Steenwelle, directeur NTI zakelijk.

Hij noemt ook nog een ander groot voordeel. “Deze opleidingen medische en psychosociale basiskennis leveren vrijstellingen op in de NVAO-geaccrediteerde bachelor opleidingen HBO Toegepaste Psychologie, HBO Social Work (SPH, MWD) en HBO Voeding en Diëtetiek. Daarnaast zijn deze basiskennis opleidingen onderdeel van de HBO-opleiding Counselling. Zo kunnen studenten dus na de basiskennis opleidingen met vrijstellingen een volledige geaccrediteerd bachelor diploma halen.” Volgens de directeur is Hogeschool NTI met haar bachelor opleiding HBO Counselling ook de eerste en enige HBO-opleidingen in Counselling. 

Het nieuwe studeren

Erik Steenwelle legt uit hoe ‘blended learning’ in elkaar steekt: “Blended learning, ofwel ‘het nieuwe studeren’ is de ideale combinatie tussen online en klassikaal onderwijs. Bij het nieuwe studeren wordt gebruik gemaakt van het moderne blended learning concept. Blended Learning combineert de voordelen van zelfstudie, klassikaal onderwijs en begeleiding via de digitale leeromgeving (e-learning). Door deze combinatie bevat blended learning alle ingrediënten die nodig zijn voor eigentijdse kennistrajecten. Het NTI biedt voor alle opleidingen deze unieke studiemethode aan. Hierdoor kun je snel en met optimaal resultaat een opleiding doorlopen. Studenten kunnen direct starten en in eigen tijd en tempo een individueel leertraject volgen. Wat online kan, wordt online gegeven en wat klassikaal moet klassikaal. Hierdoor zijn minder praktijkdagen noodzakelijk. Studenten worden op afstand via e-learning begeleid door een mentor en een docent.”

Redenen 

De NTI-directeur noemt twee belangrijke redenen om juist deze basiskennis opleidingen te gaan aanbieden. “Ten eerste kennen we de complementaire zorgsector goed, omdat veel studenten in de opleidingen van Hogeschool NTI (o.a. Toegepaste Psychologie, SPH, Supervisie etc.) werkzaam zijn in de complementaire zorgsector. Het was dus een logische stap om deze opleidingen toe te voegen aan ons opleidingsaanbod. Anderzijds waren de ontwikkelingen met betrekking tot professionalisering in de complementaire zorgsector een belangrijk argument om het aanbod in deze richting uit te breiden. De nieuwe opleidingen medische en psychosociale basiskennis borgen dat de complementaire zorgverlener vergoed blijft worden door de zorgverzekeraar.”

Wanneer starten deze opleidingen en zijn er al aanmeldingen?

Erik Steenwelle: “In de flexibele blended learning variant kunnen studenten direct starten. De student ontvangt een lespakket met een inlogcode voor de e-learning omgeving en men kan beginnen. Via de digitale leeromgeving kunnen de praktijkdagen worden ingepland en wordt de student op afstand begeleid. De klassieke opleidingen starten in de eerste week van september.”

Sinds deze week is het mogelijk voor de MBK en PsBK opleidingen in te schrijven en de onderwijsinstelling heeft al een aantal informatievragen binnen. “Daarnaast hebben we al goede contacten met een groot aantal koepels en beroepsverenigingen in de complementaire zorg. Er is veel belangstelling voor met name de flexibele blended learning variant van medische en psychosociale basiskennis. Die blijkt echt in een behoefte te voorzien, omdat dat passend bij een drukke praktijk en gezinsleven, de meest efficiënte weg naar het noodzakelijke diploma is”, zegt hij.

Erik Steenwelle is als directeur NTI Zakelijk binnen de directie verantwoordelijk voor de zakelijke markt en de uitgeverij van het NTI. NTI Zakelijk richt zich op bedrijven en instellingen met open inschrijvingen, maatwerk en in-company trajecten. Een mooi voorbeeld van een groot project waar NTI mee bezig is, is volgens de directeur de complementaire zorgsector. “Daarnaast richten we ons onder andere op de zorgsector (jeugdzorg, thuiszorg etc.), uitzendbureaus, overheid en de banken- en verzekeringssector. Allemaal uiteenlopende en heel interessante projecten.”

Waardevolle aanvulling

Volgens Erik Steenwelle heeft de complementaire zorgsector de laatste jaren bewezen een waardevolle aanvulling te zijn op de reguliere gezondheidszorg en is die niet meer weg te denken binnen de hele zorgsector. “Ik zie de huidige professionaliseringsslag dan ook als een logische en noodzakelijke volgende stap voor de sector. Een hele interessante ontwikkeling waar we als Hogeschool NTI graag een steentje aan bijdragen met geaccrediteerde basiskennis- en bachelor opleidingen voor de sector, die qua leervorm perfect aansluiten bij de praktijk en de dagelijkse bezigheden.”

Ten slotte de vraag of er bij de totstandkoming van de opleiding contacten zijn geweest met de complementaire zorg, organisaties en/of zorgverzekeringen? De directeur merkt daarover op: “We hebben veel contacten in de complementaire zorgsector. Een groot aantal beroepsverenigingen koopt (delen van) HBO-opleidingen in bij Hogeschool NTI. Daarnaast hebben we ook veel contacten met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld VGZ en Achmea. De flexibele blended learning variant bijvoorbeeld, is ontwikkeld in nauwe samenwerking met RBCZ en de zorgverzekeraars en de unieker HBO-opleiding Counselling hebben we onder andere ontwikkeld in samenwerking met ABvC, een beroepsvereniging die ook is aangesloten bij RBCZ.

Hij voegt daaraan toe: “Vanwege de goede samenwerking met RBCZ kunnen we alle leden van RBCZ een exclusief kortingsaanbod doen. Leden van RBCZ die zich voor 15 juli a.s. bij Hogeschool NTI inschrijven voor medische en psychosociale basiskennis ontvangen 10% extra korting plus een gratis Lenco tablet. Dat geldt overigens alleen voor de eerste 500 inschrijvers.”  RBCZ-leden dienen dan wel hun RBCZ-licentienummer in te vullen op het inschrijfformulier. 


Voor meer informatie over de opleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis klikt u op onderstaande links:


Voor meer informatie over de HBO-opleidingen van Hogeschool NTI:

http://www.nti-zakelijk.nl/hbo/

En voor meer over het ‘blended learning concept’:

http://www.youtube.com/watch?v=5icBo0wO8hc

Unieke kortingsactie voor RBCZ-leden voor Medische en Psychosociale Basiskennis bij Hogeschool NTI verlengd!

De unieke kortingsactie voor RBCZ-leden voor Medische en Psychosociale Basiskennis bij Hogeschool NTI is een groot succes. Heel veel therapeuten in de complementaire zorgsector hebben zich al ingeschreven voor een van de door de zorgverzekeraars verplichte CPION-geaccrediteerde opleidingen. Daarom wordt de actie wegens succes verlengd: RBCZ-leden die zich tot en met 15 juli a.s. inschrijven voor Medische en/of Psychosociale Basiskennis (blended learning en klassikaal) bij Hogeschool NTI ontvangen 10% korting en een gratis Lenco tablet!

Tags: opleidingen, learning, basiskennis, blended, complementaire, zorgsector, psychosociale, studenten, rbcz, medische