Gezocht

2e Sectorcoördinator  psychosociaal

NB: acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Bij RBCZ zijn ca. 25 beroepsorganisaties aangesloten en in het kwaliteitsregister staan circa 9000 complementair werkende therapeuten ingeschreven. De beroepsorganisaties zijn verdeeld in twee sectoren, sector psychosociaal en sector medisch sociaal. Voor de sector psychosociaal zijn we op zoek naar een tweede sectorcoördinator.

RBCZ als organisatie is volop in beweging. RBCZ is inmiddels meer dan alleen een kwaliteitsregister. Dat betekent dat het in de rol van sectorcoördinator van belang is om mee te kunnen bewegen in deze ontwikkelingen. De functie vraagt om leiding te kunnen nemen als voorzitter, pro actief te handelen richting beroepsorganisaties, maar ook volgend te kunnen zijn in de bewegingen die er in de organisatie en in de sector zijn. Soms is globale kennis over een onderwerp genoeg, maar het kan ook zijn dat je af en toe je verder moet verdiepen.

Al met al is het coördinatorschap een boeiende en leerzame, soms rustige en soms zeer dynamische functie die veel vraagt van je communicatieve, verbindende en analytische vermogen.

De functie vraagt gemiddeld 6-8 uur per week. De rustige maanden zijn december, juli en augustus. Gemiddeld reis je twee keer per maand naar Zeist, verder vindt het werk op eigen locatie plaats.

Standplaats Zeist en vanuit huis.

Je kunt je reactie sturen naar: info@rbcz.nu

Wat wordt er van een sectorcoördinator verwacht?

 • De coördinatoren geven gevraagd en ongevraagd advies aan directie en bestuur van RBCZ. Hiertoe komen zij tenminste vijf maal per jaar bijeen met het dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris) en de directeur van RBCZ;
 • De coördinatoren verwoorden het beleid van RBCZ binnen de sectoren. Zij inventariseren de reacties hierop en brengen deze weer over aan directie en bestuur van RBCZ;
 • De coördinatoren inventariseren de vragen, ideeën en opmerkingen vanuit de sector en brengen deze over aan directie en bestuur van RBCZ;
 • De coördinatoren bevorderen het saamhorigheidsgevoel van de verenigingen binnen de sectoren door middel van regelmatig sectoroverleg (6 keer per jaar);
 • Afhankelijk van hun expertise kan aan (een of meer van) de coördinatoren gevraagd worden om het bestuur en/of de directie te vergezellen bij gesprekken met derden;
 • Afhankelijk van hun expertise kan aan coördinatoren gevraagd worden om input te leveren voor beleid. Dit kan onderzoekswerk zijn, analyses maken, kennis en informatie vergaren om tot goede besluiten te komen, strategisch voorwerk doen, participeren in werkgroepen, etc.

Beloning en arbeidsrelatie

RBCZ is een organisatie met korte lijnen en een positieve werksfeer. De werkomgeving is prettig, collegiaal, informeel en inspirerend.

Met een coördinator wordt door RBCZ een freelance-overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt in principe jaarlijks geëvalueerd en verlengd. Dit geldt tevens voor de hoogte van de vergoeding. Op dit moment geldt een vergoeding van 50 euro per uur.

RBCZ – organisatie

RBCZ is een kwaliteitsregister voor hbo-opgeleide professionals in de complementaire zorg. Daarnaast behartigt RBCZ de belangen van deze professionals richting stakeholders, zoals zorgverzekeraars en overheden. Het is een organisatie met korte lijnen en een positieve werksfeer. De werkomgeving is prettig, collegiaal en inspirerend.

Er zijn zes sectoroverleggen per jaar waar de sectorcoördinatoren psychosociaal de vergadering afwisselend voorzit dan wel notuleert. Vijf keer per jaar is er overleg met het dagelijks bestuur en sector coördinatoren medisch sociaal. Aansluitend op dit overleg bespreken de sector coördinatoren en de directeur de agenda voor het eerstvolgende sectoroverleg.

Deze overleggen vinden plaats in Zeist op dinsdagen en vrijdagen.

Daarnaast hebben sectorcoördinatoren psychosociaal wekelijks online overleg om de voortgang van ontwikkelingen te bewaken en het sectoroverleg verder voor te bereiden. De week voorafgaand aan het sectoroverleg is er een zoomoverleg met de directeur.

De sectorcoördinator dient:

 • Ingeschreven te staan als therapeut in het register van RBCZ en/of bestuurslid te zijn van een bij RBCZ aangesloten beroepsorganisatie;
 • Los van de belangen van de eigen beroepsorganisatie te kunnen spreken, luisteren en handelen;
 • Neutraal van partijen op te kunnen treden. Tegelijkertijd heeft hij/zij wel het (overstijgend) belang van de complementaire gezondheidszorg voor ogen;
 • Om te kunnen gaan met vertrouwelijke informatie;
 • Overzicht te hebben en inhoudelijk te kunnen schakelen;
 • Gericht te zijn op samenwerking en een verbindende rol te kunnen spelen;
 • Vragen uit de sectoren zelfstandig te kunnen beantwoorden en indien nodig hierover met directie en bestuur te overleggen;
 • Een goede organisator te zijn en betrouwbaar met afspraken;
 • Een proactieve houding te hebben en waar nodig de directeur en het bestuur bij de uitvoering van diverse taken te kunnen ondersteunen;
 • De organisatie op zo danige wijze toegewijd te zijn, dat RBCZ onderdeel uitmaakt van de dagelijkse werkzaamheden. De tijdsbesteding is naar schatting gemiddeld 32 uur per maand.

Competenties

De bij de functie behorende competenties zijn:

Correcte en foutloze beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Organisatietalent en een gestructureerde werkhouding;

Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken;

Een integere instelling, waarbij we ons aan de regels van de AVG houden;

Een zelfstandige werkhouding, maar ook in teamverband kunnen werken;

Respectvolle omgang met elkaar;

Kunnen communiceren op basis van transparantie, openheid en begrip voor elkaars situatie en standpunten.

Het verhaal van RBCZ

Sollicitatie en informatie

Je sollicitatie kun je voor 19 augustus 2024 insturen naar Sandra Klein eerste sectorcoördinator van de sector psychosociaal. Voor meer informatie kan je ook mailen met Sandra Klein (sandraklein@rbcz.nu) .

Is onze vacature niets voor jou, maar ken jij iemand voor wie deze functie perfect is? Delen wordt zeer op prijs gesteld.

Acquisitie is niet gewenst bij deze vacature.