Veel gestelde vragen, genaamd: AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wat wordt er verstaan onder gegevens verwerken?

Wanneer moet je een verwerkersovereenkomst afsluiten?

Moet ik een verwerkingsovereenkomst afsluiten met de huisarts, of andere zorgaanbieder als ik die informeer?

Moet ik met een collega een verwerkersovereenkomst afsluiten wanneer hij of zij voor mij gaat waarnemen tijdens bijvoorbeeld ziekte of vakantie?

Mag ik documenten van cliënten/patiënten in de cloud bewaren en zo ja welke voorwaarden zijn daaraan eventueel verbonden?

Wat zijn voor de therapeuten legitieme doeleinden om persoonsgegevens te mogen verwerken?

Mag ik het BSN-nummer opvragen van een cliënt?

Als ik mail met een cliënt, mag ik dan nog wel iets over de inhoud van het consult in de mail zetten?

Moet ik een verwerkersovereenkomst met de provider hebben waar de mailserver staat?

Moet ik met Whats-app ook een verwerkersovereenkomst sluiten en zo ja, hoe doe ik dat dan?

Hoe zit het eventueel met het verzenden van vertrouwelijk gegeven via whats-app? Die hebben end-to-end encryptie, maar mogen de cliënt en ik dit wel gebruiken bijvoorbeeld in acute situaties waarbij bellen niet mogelijk is?

Als ik voor degene, die 1 x per jaar mijn belastingen doet, zorgt dat hij niet kan zien in de tabellen wie de rekening betaald heeft (hij ziet dan alleen het factuurnr. wat betaald is) moet ik dan toch een verwerkersovereenkomst met hem afsluiten?

Hoe zit het met de websitebouwer, in het geval mijn partner dit voor mij kan doen. Moet ik dan een verwerkersovereenkomst afsluiten met mijn partner?

Mag ik een antwoordformulier gebruiken op de website?

Wat moet ik doen als een verwerker de overeenkomst waarin artikel 10.1 is opgenomen niet wil tekenen?

Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten als de boekhouder alleen de factuurnummers en het totaalbedrag ziet?

Ik heb een verplichtte bewaartermijn van 15 jaar. Hoe zit dat als een cliënt mij verzoekt om het dossier te vernietigen?

Moet ik reageren op berichten van bedrijven over het privacybeleid?

Moet je informatie omtrent de AVG melden op je website?