Veel jonge specialisten vinden geen werk

De toenemende vraag om zorg was aanvankelijk aanleiding om het aantal opleidingsplekken te vergroten, maar nu blijkt er te weinig werk te zijn. Dat is weer een gevolg van intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen en fusies en de onzekerheid over financiering van de zorg in Nederland.

Hat Capaciteitsorgaan, een van de adviesorganen van de minister, heeft intussen gereageerd en vindt dat Nederland weer minder medisch specialisten moet gaan opleiden. Ook de Jonge Orde, de beroepsvereniging van jonge artsen, maakt zich zorgen. Ongeveer 5 procent van de jonge specialisten kan geen baan vinden en meer dan 40 procent moet het met een tijdelijk contract doen, waarvan bovendien maar weinigen uitzicht hebben op een vaste baan.


Tags: specialisten, procent, zorg, nederland