Veel meer onverwachte bezoeken Inspectie

Als gevolg van de toegenomen controles, is ook het aantal maatregelen dat de inspectie oplegde hoger dan in voorgaande jaren. De IGZ stelde vorig jaar 29 keer verscherpt toezicht in tegenover 19 keer in 2012. In dat laatste jaar gaf de IGZ 15 keer een bevel en vorig jaar 36 keer. Ook het aantal keren dat de inspectie een waarschuwing gaf of een last onder dwangsom oplegde steeg: van 59 waarschuwingen en 19 keer last onder dwangsom in 2012 naar 142 waarschuwingen en 51 keer last onder dwangsom in 2013.

Het aantal ingediende tuchtklachten was volgens de IGZ op haar eigen website in 2013 iets lager (25) dan het jaar ervoor (36). Wel ging de inspectie vaker in hoger beroep, waardoor het aantal tuchtzaken waaraan de inspectie werkte in 2013 hoger was dan in eerdere jaren.

In 2013 bracht de inspectie bijna drie keer zoveel onverwachte bezoeken als in 2012. Van de 3.159 bezoeken vorig jaar, waren er 1.378 onaangekondigd. ”Medewerkers van zorginstellingen waarderen de onverwachte bezoeken. Zij vinden de IGZ zichtbaarder en ervaren dat de inspectie door verrassingsbezoeken beter ziet hoe het er aan toe kan gaan”, aldus de IGZ.

Alle resultaten van de onderzoeken in 2013 zijn terug te vinden via: http://www.igz.nl/actueel/nieuws/jaarbeeld_igz_2013.aspx

Tags: igz, inspectie, dwangsom