Veel misverstanden over opleidingen

De vraag of een opleiding voldoet aan de eisen van de Coöperatie VGZ en de MENZIS houdt ons allemaal bezig. De verhalen in de wandelgangen maken het niet eenvoudiger. Verwarring alom. Op de website van de RBNG bij ‘Downloads’ vind je alle documenten om volledig op de hoogte te zijn.

Afhankelijk van de therapie die je uitoefent, heb je wel of geen medische basiskennis in je opleiding gehad of psychosociale basiskennis. In principe is dit op 1 januari 2015 onvoldoende voor de vergoeding van de MENZIS en op 1 januari 2017 onvoldoende om voor vergoeding van de Coöperatie VGZ in aanmerking te komen. De basisopleiding volgens PLATO houdt in dat je afhankelijk van je richting medische basiskennis aangevuld met psychosociale basiskennis moet hebben of omgekeerd. Feitelijk komt het er op neer datje wellicht een stukje mist, omdat het in het verleden niet als noodzakelijk werd gezien.

Op dit moment is er maar één opleiding geaccrediteerd door CPION en dat is het Instituut E.E.N. Als je bij een niet geaccrediteerde opleiding de basisopleiding of de modulen die je nog nodig hebt, gaat volgen dan loop je het risico dat je straks weer opnieuw kunt beginnen.Wij adviseren met klem contact op te nemen met je opleider en te vragen of de door jou gevolgde opleiding al geaccrediteerd is door CPION volgens de PLATO-voorwaarden. Andere accreditaties door CPION hebben in verband met de vergoedingen van zorgverzekeraars geen toegevoegde waarde.

Toch zit hier ook weer een addertje onder het gras. MENZIS eist dat je op 1 januari 2017een opleiding van 240 ECTS hebt gevolgd. Let wel het gaat in de medisch sociale sectorom één opleiding, stapelen mag niet. Om het iets eenvoudiger te maken: je hebt bijn aallemaal een deeltijdopleiding van vier jaar gevolgd. Als je die vier jaar omzet naar ECTS (zie ook weer ‘Downloads’) dan betekent dit ongeveer 160 ECTS met andere woorden 80ECTS te weinig. 240 ECTS kun je vrij vertalen naar een zesjarige deeltijdopleiding en daarin is ook de medisch sociale sector of psychosociale sector basiskennis opgenomen.


EVC-traject is ook een mogelijkheid!

Een EVC- traject is ook een mogelijkheid om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het begrip staat voor activiteiten of opleidingen die tot vrijstellingen van deelvakken binnen een opleiding kunnen leiden. Een EVC- traject is een onderzoek, waarin de doorwerkervaring en opleidingen buiten het regulier onderwijs opgedane competenties worden afgezet tegen de competenties, die nodig zijn voor het verkrijgen van een diploma van een beroepsopleiding. In de praktijk wordt dit gebruikt voor het verlenen van vrijstellingen voor bepaalde delen van een beroepsopleiding.

Binnen de psychosociale sector is dit door een aantal verenigingen perfect geregeld. Voorde medisch sociale sector is dit aanzienlijk moeilijker, vanwege het enorme aanbod aan opleidingen. Vaak wordt tijdens het EVC- traject geconstateerd dat je toch nog een aantal modules moet volgen om aan het juiste niveau te voldoen, dus het is zeker geen vrijstelling.Over de mogelijkheden kun je het beste contact opnemen met je beroepsorganisatie.

Tags: opleiding, basiskennis, ects, sector, psychosociale, traject, cpion, opleidingen, medisch, januari