Veelgestelde vragen

Hier vind je vragen die ons regelmatig gesteld worden. Wij vullen de vragen regelmatig aan. Zit je vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op

Elke RBCZ-geregistreerde therapeut heeft zichtbaar een schildje in de praktijk hangen. Ook vind je op deze site een overzicht van alle therapeuten die aangesloten zijn bij RBCZ.

Onze aangesloten therapeuten moeten aan een aantal eisen voldoen. Door deze eisen weet je zeker dat je kwalitatieve zorg krijgt, wanneer je kiest voor een RBCZ-geregistreerde therapeut.

Zo voldoen alle aangesloten therapeuten aan alle wettelijke eisen, ze hebben een HBO of HBO+-niveau opleiding van vier jaar gevolgd die alle aspecten van het therapievak omvat, hebben een recente VOG verklaring en voldoen aan verplichtingen op het gebied van nascholing. Ook wordt de praktijk waar jij als cliënt wordt ontvangen, regelmatig bezocht om te kijken of deze wel aan de eisen voldoet. Dit is slechts een greep uit het eisenpakket. Het complete eisenpakket vind je hier.

Een RBCZ-geregistreerde therapeut neemt de tijd voor jou, jij staat centraal. Samen zoeken we naar de oorzaak van jouw klachten. Wij ondersteunen bij anders leren denken, gezonder leren leven en wij helpen je om je beter te voelen, nu en in de toekomst. Zie je het keurmerk van RBCZ dan weet je dat je goed zit.

Afhankelijk van je afgesloten ziektekostenverzekering worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. Bijna altijd vanuit de aanvullende verzekering.

Een RBCZ-therapeut heeft een muurschildje bij de ingang van de praktijk hangen met het logo van RBCZ er op.

MBK staat voor Medische Basiskennis. De basiskennis is beschreven in de zgn. PLATO eisen. Zo weet jij als cliënt zeker dat de RBCZ-therapeut een goede kennis heeft van het menselijk lichaam (anatomie en fysiologie) en de ziekteleer (pathologie). Bij MBK wordt ook een deel PsBK behandelt.

PsBK staat voor psychosociale Basiskennis. De basiskennis is beschreven in de zgn. PLATO eisen. Zo weet jij als cliënt zeker dat de RBCZ-therapeut een goede kennis heeft van de psychologie van de mens en de psychopathologie (ziekteleer). Bij PsBK wordt ook een deel MBK behandelt.

Alle complementaire zorg heeft een holistische aanpak, lichaam en geest werken op elkaar in.
Bij de psychosociaal werkende therapeuten zal de psyche als ingang in de problematiek worden gekozen, maar wordt het lichaam zeker ook meegenomen.
Bij de medisch sociaal werkende therapeuten wordt het lichaam als ingang in de problematiek gekozen, maar wordt de psyche zeker ook meegenomen.
Het mag duidelijk zijn dat de indeling van therapie in psychosociaal of medisch sociaal niet altijd even zwart/wit is.

Alle complementaire therapeuten werken vanuit een holistische visie, wat kort gezegd betekent dat lichaam en geest invloed op elkaar hebben. Volgens de holistische visie kun je de mens niet opdelen in gebieden en deze gebieden onafhankelijk behandelen. Alles heeft invloed op elkaar. Dus de mens heeft een lichaam, een geest (mentaal), gevoelens en emoties, een omgeving met relaties tot andere mensen en er is ook nog een ziel, een hoger zelf. En alles heeft invloed op jouw welbevinden. Op onze website kun je daar nog meer over lezen.

Alle RBCZ-therapeuten beschikken over medische basiskennis, echter het EHBO diploma is nog niet verplicht voor alle therapeuten. Bij een groot aantal beroepsorganisaties is het EHBO-diploma reeds verplicht. RBCZ juicht dit toe.
RBCZ wil wel graag dat alle RBCZ-geregistreerde therapeuten in de toekomst over een EHBO-diploma beschikken, zodat ook therapeuten binnen de complementaire gezondheidszorg eerste hulp bij ongeval kunnen verlenen.

BHV is NIET verplicht, maar de RBCZ-therapeut is wel voorbereid op calamiteiten, levensreddende handelingen kunnen verrichten en een vluchtplan hebben. Verder hangt het af van de omvang en ligging van de praktijk wat er precies nodig is.

Elke RBCZ-therapeut moet elke 5 jaar een nieuwe VOG aanvragen, een Verklaring Omtrent Gedrag.
Hierdoor weet jij als cliënt dat jouw therapeut niet met justitie in aanraking is geweest of dat dit niet van invloed zal zijn op de te leveren zorg.

Kinderen worden serieus genomen in de gezondheidszorg. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij hun behandeling. De rol die de ouders hebben is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen patiënt/cliënt en behandelaar/therapeut. In de wet zijn de rechten en plichten van de patiënt/cliënt vastgelegd.

Vanaf 12 jaar hebben jongeren al een belangrijke stem in hun medische behandeling. Zij mogen dan al zelf mee tekenen op de behandelovereenkomst.

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Als patiënt/cliënt hebben zij dezelfde rechten als volwassenen, ook al zijn zij nog minderjarig.

Nee, het CRKBO registreert opleiders/instituten, zonder dat er inhoudelijk naar het kwaliteitsniveau gekeken wordt. De kwaliteit die RBCZ nastreeft wordt op deze manier niet per definitie gehaald. Deze registratie gebeurt uitsluitend en alleen ten behoeve van de BTW-vrijstelling van de opleider doordat men aan de Europese richtlijn daarvoor voldoet.

Een complementair therapeut mag ook na AOW-leeftijd blijven werken. In de complementaire zorg wordt het hebben van een zekere levenservaring vaak gezien als een pre. Het is aan de therapeut en aan de cliënten om te bepalen of doorwerken gewenst is.

Nog andere of aanvullende vragen?

Heb je jouw vraag niet kunnen vinden? Of was het antwoord wellicht niet helemaal helder? Neem gerust contact op met ons.

Contact

“Zorgen voor bescherming, compassie, vitale energie en een goed welbevinden”