Vervolging voor verkopen van zwarte zalf

De vrouw prees via lezingen en op haar website het middel aan als oplossing voor onder andere huidkanker. Ze beweerde dat de zalf was samengesteld op basis van traditionele Indiaanse geneeswijzen.

Onderzoek door onder meer het RIVM toonde aan dat het middel ernstige verwondingen kan veroorzaken door een bijtend middel dat er in zit. Van enig geneeskundig nut bij de behandeling van kanker bleek tijdens het onderzoek niets.
Ze wordt nu volgens de officier van justitie verdacht van het verhandelen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor overtreding van de Geneesmiddelenwet.

Tags: onderzoek