Verzekeringen

Hieronder volgt een toelichting op verzekeringen waarmee u als beroepsbeoefenaar in de praktijk te maken krijgt.

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Als een werknemer van een bouwbedrijf een baksteen op een geparkeerde auto laat vallen, wordt de schade bijvoorbeeld vergoed. Als u een slecht bouwwerk aflevert en uw opdrachtgever dient een schadeclaim in, dan kunt u dit echter niet op uw verzekering afwentelen. Dat is uw ondernemersrisico. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat tijdens de uitoefening van uw bedrijf.

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Deze verzekering dekt de schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep, bijvoorbeeld als adviseur, advocaat, arts of notaris. Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dat voor uw klant toch een flinke schadepost betekenen. Als u in zo'n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. In feite dekt de verzekering hier een deel van het ondernemersrisico.

Als RBCZ therapeut bent u verplicht een beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

3. Rechtsbijstandverzekering:

De Rechtsbijstandverzekering biedt hulp als u juridische assistentie of advies nodig heeft. Niet alleen als u van buitenaf en ongewild in de problemen raakt, maar ook als u op eigen initiatief stappen wilt ondernemen om uw gelijk te krijgen. Juristen en andere deskundigen staan u bij. Als het nodig is, wordt er een gerechtelijke procedure gevoerd. Om de juiste rechtsbijstandverzekering te kiezen moet u rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden, controleer of juridische hulp in een tuchtrechtzaak gedekt wordt, praktijk en privé worden meestal gescheiden.

Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering wordt aangeraden, maar is niet verplicht.