‘VoetreflexPlus™ therapie mogelijk heilzaam voor bijwerkingen van chemokuren’

Hoewel het lastig is om al goede onderbouwde conclusies te trekken, is al wel duidelijk dat met ‘VoetreflexPlus™ therapie de misselijkheid bij veel mensen, die een chemotherapie ondergaan bij borstkanker, beduidend minder werd. Bovendien blijkt dat patiënten minder nerveus waren en dat bijwerkingen minder ernstig leken. 

Dat meldt het Vakplatform voor de Natuurgeneeskundige (VNGK) in de laatste nieuwsbrief, die deze week is verschenen.

Meer dan een jaar geleden kreeg Total Health de kans in het Amphia Ziekenhuis te Breda een pilotonderzoek op te zetten naar vermindering van de bijwerkingen van een chemokuur bij patiënten met borstkanker, met behulp van VoetreflexPlus™-therapie.

Volgens de VNGK is vooral gekeken naar misselijkheid, pijn, angst en vermoeidheid. Het onafhankelijk wetenschapsbureau Soffos gaat alle gegevens in kaart brengen. Met de uitkomsten hoopt Total Health gelden te vinden, die grootschaliger onderzoek mogelijk maken.

Tags: