Vonnis over landelijk EPD geveld?

Een aantal partijen, waaronder PvdA, SP en de VVD vragen zich af of de invoering van het EPD de juiste manier is om medische fouten te voorkomen. Er wordt ook getwijfeld aan de risico’s die kleven aan de uitwisseling van medische gegevens, onder meer op het gebied van de privacy.
 
Een aantal partijen heeft geen bezwaar tegen het invoeren van dit systeem op kleinere schaal, bijvoorbeeld via een regionale opzet.
 
Het debat krijgt op 29 maart een vervolg in de Eerste Kamer. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt dan met een reactie op de kritiek vanuit de senaat, maar gezien de reacties van een meerderheid is het vrijwel onmogelijk dat ze het systeem alsnog door de Eerste Kamer kan loodsen. Een regionale invulling lijkt nu het hoogst haalbare.
 
 
Tags: eerste kamer, regionale, partijen, medische, systeem