Voorzitter Catharina van der Schoot van de VIT:

‘Blijven werken aan kwaliteit en zichtbaarheid’

Voortdurend blijven werken aan de kwaliteit, borging daarvan en dit vervolgens ook zichtbaar maken. Dat zijn volgens voorzitter Catharina van der Schoot van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) belangrijke uitgangspunten voor haar organisatie. Instrumenten die de vereniging daarbij onder meer hanteert zijn beroepscode, beroepsprofiel, visitatie en toetsing van professionele ontwikkeling via een logboek.

“Dit jaar hopen we hierin weer een belangrijke verdiepingsslag te maken.

De VIT wil ook een plek bieden waar therapeuten hun professionele eigenheid verder kunnen ontwikkelen en uitwisselen, bijvoorbeeld op de jaarlijkse inspiratiedag”, aldus de voorzitter.

Catharina van der Schoot legt uit dat de VIT een vereniging is, die zich heel bewust is van de dynamiek in het veld en daarop inspeelt. “Niet voor niets is dit jaar het besluit genomen om een verenigingsdirecteur aan te trekken. Zij is vanaf 1 mei actief voor de VIT. De directeur gaat samen met het bestuur zorg dragen voor een verdere verankering van beleid in de organisatie van de VIT, profilering van de VIT-therapeuten en groei van de vereniging”, zegt ze en ze voegt daaraan toe: “Verbinden vanuit eigenheid zijn hierbij de sleutelwoorden. De VIT zal steeds de ontwikkelingen actief volgen en we zullen participeren in relevante overleggen en netwerken om invloed uit te oefenen en constructief samen te werken met anderen.”


Brug naar reguliere zorg

De VIT is in januari 1993 opgericht en had destijds tot doel de professionaliteit, kwaliteit, integriteit en diversiteit van (psycho-)therapeutisch handelen door haar leden te bevorderen. Daarnaast was ook de intentie om een brug te slaan naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg door een kwalitatief goede plek te bieden voor ‘alternatieve’ (psycho)therapeutisch begeleiders.

De vereniging is intussen uitgegroeid tot een organisatie met 270 leden met een diverse achtergrond en zelfde visie. Catharina van der Schoot: “VIT-therapeuten werken vanuit een integrale, holistische visie. Zij hebben aandacht voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van de cliënt. Centraal in hun aanpak staat de individuele behoefte van de cliënt.”

Volgens de voorzitter is de VIT een deskundige, betrouwbare en laagdrempelige gesprekspartner voor cliëntenorganisaties, professionals en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid.


Kwaliteit waarborgen

“Wij streven ernaar de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen op basis van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen en toetsing en dragen deze kwaliteit naar buiten toe uit, zodat VIT-therapeuten zichtbaar en herkenbaar zijn bij belangrijke doelgroepen.”

Catharina van der Schoot studeerde in 1998 af als hypnotherapeut. “Er waren toen diverse opties. Ik heb voor de VIT gekozen, omdat bij die vereniging verschillende disciplines onder één dak verenigd zijn. Het idee van ‘kruisbestuiving’ sprak mij bijzonder aan.”

De huidige voorzitter heeft sinds mei 1998 een eigen praktijk aan huis. Ze vertelt over haar werk: “Als hypnotherapeut, integratief therapeut en psychosociaal-oncologisch therapeut werk ik met volwassenen en jeugd. In mijn praktijk ontvang ik ook studenten en professionals voor leertherapie en supervisie. Tevens ben ik als opleider verbonden aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.”

Sinds twee maanden is Catharina van der Schoot nu voorzitter van het bestuur van de VIT. “Een boeiende en uitdagende functie voor mij. Daarbij besef ik gelukkig dat ik het niet alleen doe. Ik werk graag samen met mijn collega-bestuursleden, de verenigingsdirecteur en de actieve leden in de vereniging.”


Cliënt centraal

Over de visie van de VIT merkt ze op: “Binnen de VIT stellen we de cliënt centraal. Een potentiële cliënt heeft het recht zijn/haar eigen zorg te kiezen. Of voor de complementaire of de reguliere zorg gekozen wordt, is aan die cliënt. VIT-therapeuten hebben veel te bieden vanwege de integrale, holistische visie en aanpak. Een cliënt is meer dan alleen zijn/haar klacht en de individuele, specifieke behoefte van die cliënt staat centraal. VIT-therapeuten bieden de cliënt een behandelplan op maat.”

Ze is er van overtuigd dat het inzetten op kwaliteit en zichtbaarheid van de zorg de juiste manier is om de complementaire zorg de plaats te geven die het verdient. “Dan kan ook de verbinding met de reguliere zorg worden aangegaan”, zegt ze.

En wat betreft de relatie met zorgverzekeraars merkt de voorzitter nog op: “We willen de zorgverzekeraars graag laten merken dat we kwalitatief hoogwaardige zorg leveren in zo kort mogelijke tijd: kortdurende therapie.”

Tags: