Voorzittersoverleg: nuttig en veel nieuws

Begin oktober organiseerde de Stichting RBNG/TBNG een voorzittersoverleg voor deaangesloten beroepsorganisaties in Breukelen. Het werd een nuttig overleg waar deaanwezigen met een hele reeks interessante informatie werden geconfronteerd. Debelangrijkste elementen daaruit zijn terug te vinden in deze nieuwsbrief. Intussen zijn ookde notulen van dit overleg gereed en verspreid onder de beroepsorganisaties.

Tags: voorzittersoverleg, beroepsorganisaties, rbng/tbng, breukelen