VSGP: ‘Eigenheid van opleidingen bewaren en bewaken’

De Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia (VSGP) stelt dat er veleontwikkelingen zijn die zich op dit moment binnen de complementaire zorg afspelen ophet gebied van de opleidingseisen voor medische en psychische basiskennis. “Het isgoed dat er aandacht is voor kwaliteit en dat er samenwerking is of komt, maar het is welvan belang om dwars door alle veranderingen heen de eigenheid van elke opleiding tebewaren en te bewaken. Het doel waarvoor de opleiding is vorm gegeven moet uitgangspuntblijven en wat die toevoegt aan de reguliere gezondheidszorg”, aldus VSGPvoorzitterMartine Telkamp. Ze zegt dat dit uitnodigt om zo goed mogelijk gespecialiseerdte zijn in het beroep, waarvoor is opgeleid en samen te werken met reguliere hulpverleners,die geschoold zijn in de problematiek van de hulpvrager.

Lees hier het hele verhaal over Martine Telkamp en de visie van de VSGP.

Tags: telkamp, reguliere, opleiding, vsgp