VVD: Meer aandacht voor veiligheid patiënten

De liberalen constateren dat de Nederlandse gezondheidszorg er internationaal gezien goed voor staat en dat Nederlanders positief zijn over de zorg en een groot vertrouwen hebben in de individuele zorgverleners.

Tegelijkertijd blijkt uit cijfers over 2008 dat 2,9% van de opgenomen patiënten te maken kreeg met schade die mogelijk te vermijden was. “In 1.600 tot 2.360 sterftegevallen heeft potentieel vermijdbare schade mede bijgedragen aan het overlijden van de patiënt”, aldus de Kamerleden. 

Deze cijfers zijn voor de VVD aanleiding om de veiligheid van zorg hoger op de professionele, maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Met de initiatiefnota doet de VVD voorstellen om de veiligheid voor patiënten te vergroten. “Tegelijkertijd moeten patiënten er op kunnen vertrouwen dat zij bij vermijdbare medische schade hun recht kunnen halen”, staat er in de nota.

Volgens de initiatiefnemers hebben patiënten er recht op dat alles op alles wordt gezet om het aantal fouten zo veel mogelijk te beperken. “Daar waar in industriële sectoren als de luchtvaart en de petrochemie al een veiligheidscultuur bestaat, kent de gezondheidszorg haar eigen dynamiek. Zieke patiënten moeten vaak risicovolle behandelingen ondergaan waarin medisch specialistische teams dilemma’s, diagnoses en behandelmethodes afwegen.

Het uiteindelijke risico voor de patiënt moet verkleind worden waarbij de veiligheidscultuur integraal onderdeel wordt van normaal professioneel werken”, stellen de Kamerleden vast. 

Ze vragen ook aandachtvoor het vergroten van het vertrouwen van burgers dat ze in het geval van medische missers hun recht kunnen halen belangrijk. “Het huidige systeem van toezicht, recht en tuchtrecht is veel mensen onbekend en het kost veel tijd voor patiënten om uiteindelijk genoegdoening te krijgen. Zij voelen zich daardoor vaak onbegrepen.

Continu verbeteren is alleen mogelijk wanneer het vermogen van de zorgsector om zelfreflectie te organiseren, wordt gestimuleerd. Niet vanuit een cultuur van straffen, maar vanuit de wil om te verbeteren”, aldus het tweetal.

De VVD’ers stellen vast dat patiëntveiligheid vooral een zaak is van partijen in de medische wereld die dagelijks met patiënten werken: zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De complete initiatiefnota is te lezen op: http://online.vvd.nl/files/TK/51840154/in_patientveiligheid.pdf


 


 


Tags: patiënten, recht, vertrouwen, mogelijk, schade, medische, vermijdbare, zorg