Wanbetalers zorgpremie steeds groter probleem

Volgens cijfers van het College van Zorgverzekeringen is het aantal wanbetalers op dit punt opgelopen tot ruim 120.000, waarmee een bedrag van meer dan 950 miljoen euro aan premieschuld en kosten is gemoeid.

De minister noemt de situatie onacceptabel en zegt dat de huidige regelingen om betaalachterstanden te voorkomen regelmatig tegen het licht worden gehouden, maar een passende oplossing is kennelijk ook op het ministerie nog niet voor handen.

Tags: wanbetalers, zorgpremie, college van zorgverzekeringen, wanbetalers, premieschuld