Weet waar uw geld heen gaat als u de goedgekeurde goede doelen steunt!

Instelling  Naam  Salaris in € 
Unicef  Henk Franken 371.459
Rode Kruis Cees Breederveld 198.000
Hartstichting  Hans Stam 181.119
Nierstichting  Paul Beerkens 177.249
Kerk in actie Haaije Feenstra 176.000
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar 175.135
Artsen zonder Grenzen Hans van de Weerd 174.000
Prins Bernard cult. fonds Adriana Esmeijer 160.400
Natuurmonumenten  Jan Jaap de Graeff  154.000
Plan Nederland Tjipke Bergsma 136.000
Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden 129.498
Cordaid  René Grotenhuis 128.514
Greenpeace    Liesbeth van Tongeren   126.901
Woord en Daad Jan Lock 125.361
Astma fonds Michael Rutgers  125.000
Zonnebloem Marijke van Eck 122.416
Terres des Hommes   Ron van Huizen 117.440
Amnesty Eduard Nazarski  115.955
Oxfam/Novib Farah Karimi 115.769
SOS Kinderdorp Albert Jaap van Santbrink 103.164
Cliniclowns Nederland Hans Geels  94.577
Liliane fonds Kees van den Broek 92.016
War Child Mark Vogt 87.600
Leger des Heils  geen jaarverslag   
Reumafonds  geen jaarverslag  


Deze bedragen zijn exclusief extra legale voordelen (reizen, leaseauto) !

Denk eens aan de CAM consumenten organisaties die geen cent subsidie krijgen…
Daar gaat 100% van de donaties naar het goede doel!

www.infolijn-ag.nl
www.stichtinggezondleven.nl
www.moermanvereniging.nl


Tags: fonds, hans, jaap, nederland, jaarverslag