Wisseling van de wacht bij VvvK

Oprichtster Hadassa Voet blikt met voldoening terug op de afgelopen jaren. “In 2009 ontstond bij mij het idee om een vereniging op te richten exclusief voor de kindertherapeut. Een vereniging waarin begrip voor en belangenbehartiging van het kind en de kindertherapeut voorop zouden staan. Op 1 juli 2009 was de oprichting een feit. De pioniersfase waarbij vooral ontdekt en onderzocht moest worden en verkenning, herkenning en erkenning de speerpunten waren, kan nu met een gerust hart worden afgesloten.”
Volgens de oud-voorzitter wordt de VvvK nu gezien als een volwaardige, erkende beroepsvereniging, met een gestage groei van leden, oog voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en (h)erkenning binnen het werkveld van de psychosociale hulpverlening, zoals bij zorgverzekeraars, jeugdhulpverleningsinstanties en opleidingsinstituten.

Ze zegt verder: “Elke fase heeft nieuw leiderschap nodig. Daar waar ik op mijn plek was als initiatiefneemster en pionier, is nu een leider nodig die de VvvK in een wat rustiger vaarwater kan begeleiden om de vereniging in de consolidatiefase tot haar volste recht te kunnen laten komen. De juiste leider/voorzitter om de VvvK in deze fase te begeleiden is gevonden in Anita Govaers, al een tijdlang betrokken bestuurslid en bekend met het reilen en zeilen van de vereniging. Enthousiast, daadkrachtig met zakelijk, therapeutisch en communicatief inzicht. Dat heeft de VvvK nodig om verder te groeien.”
Volgens Hadassa Voet zal een andere bestuursvorm met nieuwe mensen zorgen voor een frisse blik, vernieuwing, andere invalshoeken en nieuwe visies. “Dat is belangrijk en vooral nodig om de VvvK door te laten groeien. Ik zal aan de zijlijn met genoegen toekijken en ondersteuning bieden en adviseren, daar waar nodig of gewenst. De betrokkenheid bij de VvvK zal blijven.”

Ze vertelt dat het vanaf het begin haar streven was om de beroepsvereniging te koppelen aan een externe organisatie die tuchtrecht kon verzorgen als dat nodig was. “Transparantie is één van kernwaarden van de VvvK en in dergelijke situaties wil de VvvK de schijn van belangenverstrengeling tegen gaan. Extern tuchtrecht maakt dat de VvvK zich gelijkwaardig en professioneel kan profileren in het werkveld”, zegt ze. En ze voegt daaraan toe: “Zo kon duidelijk worden dat ook binnen de alternatieve zorg, beroepsverenigingen eisen en criteria stellen aan hun leden, net zoals een BIG-registratie (Wet op de Beroepen in Individuele Gezondheidszorg) duidelijkheid verleent over de bevoegdheid van een zorgverlener.”
 
Uiteindelijk viel de keuze op de RBNG/TBNG. Hadassa Voet: “Toen wij ons aansloten bij de RNBG/TBNG was nog voordat deze haar groeispurt doormaakte. Er waren nog geen 1000 therapeuten aangesloten. Ik heb in de afgelopen jaren een goed contact gehad met directeur Josephine Beck-Kok van deze organisatie, waarbij wij elkaar wederzijds informeerden over knelpunten en mogelijkheden binnen de aanvullende zorg, vooral gericht op zorgvergoeding en (opleiding)criteria.”
 
De vertrekkende voorzitter van de VvvK wijst er op dat het veld continue in beweging is en onderhevig aan verandering en. “Het is van belang hierop te anticiperen en proactief te blijven. Ik denk dat Josephine en ik elkaar daarin herkenden en dat dit ten goede kwam aan ons wederzijds begrip en contact. In Anita heeft de VvvK iemand gevonden die vanuit rust en bezieling eveneens kan anticiperen en proactief werkt. Ik ga er dan ook vanuit dat het goede contact tussen de RBNG en VvvK nog een lang leven beschoren zal zijn.”
 
 
Tags: vvvk, nodig, vereniging, voorzitter, contact, vooral, binnen, voet, hadassa, tuchtrecht