Workshop ‘Accreditatieprocedures CAM-onderwijsinstellingen’

Het Instituut voor Electische Energetische Natuurgeneeskunde (E.E.N.) heeft het initiatief genomen voor een workshop ‘Accreditatieprocedures CAM-onderwijsinstellingen’. De workshop vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2013 in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel en wordt gegeven door Mariet van Buuren, directeur van het instituut.

De workshop is bestemd voor CAM-opleiders, onderwijsinstellingen, voorzitters en toetsingscommissies van beroepsverenigingen. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere accreditatieprocedures, het samenstellen van een opleidingsprofiel, het maken van een portfolio voor een accreditatieaanvraag, het samenstellen van een curriculum, het formuleren van eindtermen, het lezen van een taxonomie, het maken van een toetsmatrijs, examinering, examencommissie en toetsingscommissie, externe adviescommissie, de berekening van ECTS en vrijstellingen en EVC-trajecten.

Het doel is inzicht te geven hoe je een accreditatieaanvraag kunt voorbereiden. Daarnaast is het uitwerken van een didactisch model binnen het onderwijs nodig om de kwaliteit van opleidingen en scholingen te waarborgen. Een goede voorbereiding op een accreditatieaanvraag is noodzakelijk om die met succes te kunnen doorlopen.

Ook voor accreditatie-instituten is het makkelijker om een aanvraag te beoordelen als relevante stukken bij de aanvraag aanwezig zijn. Dit kan de duur van een accreditatieprocedure aanzienlijk verkorten. Voor toetsingscommissies van beroepsverenigingen is het belangrijk dat zij inzicht hebben in de verschillende procedures om een goed toelatingsbeleid te kunnen opzetten.

De kosten van de workshop bedragen € 127.50, dit is inclusief uitgebreide lunch. Alle informatie is verkrijgbaar via het secretariaat van het Instituut E.E.N. Belangstellenden kunnen zich daar ook aanmelden: info@instituuteen.nl


 


 


 


 


Tags: workshop, accreditatieaanvraag, instituut, beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen, aanvraag, maken, samenstellen, inzicht, toetsingscommissies