Zelfstandige ADHD’er kan zich niet verzekeren

Zelfstandigen met een handicap, zoals ADHD, kunnen zich niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Geen enkele verzekeraar is tot nu toe bereid om zo’n verzekering af te sluiten. Dat bleek maandagavond tijdens het televisieprogramma Radar, waarin een gedupeerde zijn verhaal vertelde.

Marcel Ruwers wordt al geruime tijd niet door verzekeraars geaccepteerd, omdat hij ADHD heeft. Hij is zelfstandig ondernemer, getrouwd en vader van een kind. Hij heeft een succesvolle onderneming als bemiddelaar van hoog opgeleid personeel. 

In de uitzending liet Marcel weten zelfs bereid te zijn extra premie te betalen en er genoegen mee te nemen als een verzekeringsmaatschappij ziekte als gevolg van zijn handicap zou uitsluiten. Maar ook daar was geen maatschappij toe bereid. “Het komt er op neer dat, als ik kanker krijg, ik mijn huis moet verkopen, omdat ik anders geen inkomsten heb”, zei hij tijdens de uitzending.

Op allerlei manieren heeft Marcel intussen zijn probleem aangekaart, maar dat haalde nog nauwelijks iets uit. De overheid gaf hem in het kader van de Wet Gelijke Behandeling wel gelijk, maar verwees hem weer door naar het College van de Rechten van de Mens.

De gedupeerde ondernemer riep tijdens de uitzending van Radar andere Nederlanders, die met hetzelfde probleem worstelen, op om zich via de website van Radar te melden. “Op die manier kunnen we wellicht samen een vuist vormen”, zei hij. Samen met Radar wil hij op zoek naar een oplossing door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de branche. 

De Radaruitzending kan worden teruggekeken via: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/10-11-2014/geen-aov-voor-adhder/

Tags: