Zorgpremies 2008 Tros Radar

De nieuwe zorgpremies voor 2008 zijn weer binnen. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit. Het basispakket wordt goedkoper en er komen zelfs wat extra dingen bij: de pil voor vrouwen van 21 jaar en ouder komt in het basispakket. De leeftijdsgrens van het jeugdpakket voor de tandarts gaat van 18 naar 22 jaar. In het basispakket komen 4 extra uren voor kraamzorg. En de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg valt per 1 januari 2008 volledig onder de Zorgverzekeringswet. Dus alle behandelingen voor psychische problemen worden vergoed uit het basispakket. 

Maar er gebeurt nog meer. De no claim vervalt en wordt vervangen door een verplicht eigen risico van €150,-. De no claim werd onrechtvaardig gevonden omdat ouderen en chronisch zieken niet profiteerden van de regeling. Daarnaast worden de aanvullende pakketten veel duurder. Of de pakketten stijgen maar een beetje in prijs, maar worden vervolgens wel uitgekleed. Bijna 90% van de verzekerden sluit zo'n aanvullende verzekering af. 

Klik hier voor de Radar Verzekeringshulp!

Tags: basispakket, pakketten, aanvullende, claim, zorgpremies