Zorgverzekeraars eisen kwaliteit en hbo-opleiding van therapeuten

PAVO Hogeschool levert het onderwijs en daarmee de kwaliteit.

Al meerdere jaren kibbelen zorgverzekeraars en opleiders, beroepsgroepen, koepels en therapeuten over het niveau van kwaliteit en onderwijs binnen de complementaire (alternatieve) gezondheidszorg. Zorgverzekeraars zijn bereid behandelingen van complementaire therapeuten te vergoeden, mits die therapeuten aantonen over voldoende kwaliteit en opleiding te beschikken. Dit om de veiligheid van cliënten te waarborgen en anderzijds aan te tonen dat zij voldoende competent zijn om zorg te bieden.

Niet geheel onterecht, aangezien de opleidingen van therapeuten zeer divers van omvang en inhoud zijn. Van oudsher hebben ze bovendien bij gebrek aan mogelijkheden binnen het reguliere hbo-onderwijs, vooral vorm gekregen vanuit en door goedbedoelende therapeuten. Het onderwijskundige aspect bleef daardoor in veel gevallen onderbelicht, waardoor de inhoud van opleidingen en het niveau waarop die opleidingen werden verzorgd soms beneden het gewenste hbo-niveau bleef.
Als resultaat van het harde werk van een relatief kleine initiatiefgroep, grotendeels afkomstig uit het Hoger Onderwijs en de complementaire zorg, is nu een nieuwe particuliere hogeschool ontstaan: PAVO Hogeschool. Doordat de leden van deze initiatiefgroep ervaring hebben met het ontwikkelen van onderwijs, kwaliteitszorg en accreditatie, worden alle opleidingen (inclusief bij- en nascholingen) vorm gegeven vanuit onderwijskundig perspectief, waardoor een nieuwe beroepsgroep aansluiting gaat vinden in het reguliere werkveld: Therapeut met Eigen Discipline (TeD).

Door het voldoen aan de Wet op het Hoger en Wetenschappelijkonderwijs (WHW) en de criteria van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en gebruikmakend van de Dublin Descriptoren en de hbo-kerncompetenties, start PAVO Hogeschool met onderwijs in de complementaire behandelwijzen dat de toets van het reguliere bacheloronderwijs kan doorstaan.

Het doel van PAVO Hogeschool is het aanbieden van kwalitatief en inhoudelijk onderwijs op hbo-bachelor-niveau, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot de eerste Nederlandse hogeschool met NVAO-geaccrediteerde opleidingen in de diverse EU-geaccepteerde complementaire behandelwijzen (Natuurgeneeskunde, Homeopathie, Oosterse geneeswijzen, Psychosociale behandelwijzen, Energetische behandelwijzen en Lichaamgerichte behandelwijzen).

PAVO Hogeschool zoekt in haar ontwikkelingen zowel de samenwerking met organisaties (beroepsverenigingen, koepels) binnen de complementaire behandelwijzen als binnen de reguliere zorg. Via de lectoraten, verbonden aan de opleidingen, zullen steeds meer projecten voor aanvragers buiten de eigen hogeschool worden uitgevoerd.

Naast de ontwikkeling van onderwijs voor de eigen hogeschool, biedt PAVO Hogeschool de mogelijkheid aan reeds bestaande opleiders in de complementaire behandelwijzen om ondersteuning te krijgen in het ontwikkelen/opwaarderen van hun eigen onderwijs en zelfs om dat onderwijs daarna onder PAVO Hogeschool te gaan aanbieden.

Omdat PAVO Hogeschool zich uitermate bewust is van haar verantwoording voor de eigen en externe afgestudeerde startende therapeuten, biedt zij ook bij- en nascholing voor therapeuten aan, uiteraard op hbo- en hbo-plus-niveau.

PAVO Hogeschool verwacht in de komende jaren niet alleen grote ontwikkelingen, maar ook een sterke groei door te maken. Dat maakt dat PAVO Hogeschool verwacht een steeds grotere ‘werkgever’ te worden voor zowel docenten als niet-onderwijzend personeel. Iedereen die belangstelling heeft in het verzorgen van hbo-onderwijs (ook in diverse ondersteunende reguliere onderwerpen als Engels, Rechts-/wetskennis, Bedrijfsvoering, enzovoort, naast de beroepsgerichte vakken) stelt PAVO Hogeschool graag in de gelegenheid nu al contact op te nemen.

De ambities van PAVO Hogeschool zijn hoog, zeer hoog: Een hogeschool met opleidingen met een NVAO-accreditatie.
De reden hiervoor is de wens een volwaardig professionele organisatie te zijn, waarin de kwaliteit van de afstuderende therapeuten hoog in het vaandel staat. Gelijktijdig is de behoefte groot een maatschappelijke positie in te nemen om in staat te zijn afgestudeerden af te leveren die de cliënt, in samenwerking met het beroepenveld, in optima forma kunnen bedienen bij zijn hulpvraag. Door transparant te zijn, het werkveld volop bij de ontwikkeling te betrekken en door een veelvoud aan evaluaties en feedbacksessies (PDCA-cycli) in te stellen, staat PAVO Hogeschool garant voor kwaliteit, transparantie, en professionaliteit.
Noot voor de redacties:

Voor meer informatie kan men zich wenden tot Gerda Perenboom (06-48920165) of Nico Smits (06-17052592) of via het mailadres stichting.pavo.hogeschool@gmail.com . Website: www.pavo-hogeschool.nl

Tags: hogeschool, pavo, onderwijs, therapeuten, complementaire, opleidingen, behandelwijzen, hbo-, eigen, reguliere