Zorgverzekeraars gaan misbruik in zorg aanpakken

De zorgverzekeraars slaan de handen ineen om ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegen te gaan en te zorgen dat er correct gedeclareerd wordt. Daarvoor is een speciaal programma gestart onder de naam ‘Zinnige zorg, zuivere rekening’. Op deze manier willen de verzekeraars bereiken dat elke euro in de zorg goed wordt besteed.
“De akkoorden die net voor de zomer met de minister zijn gesloten onderstrepen nog eens dat we alles op alles moeten zetten om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren zonder de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in gevaar te brengen. Ondoelmatige zorg en onjuiste declaraties zijn dan de eerste zaken die je moet aanpakken”, aldus ZN-voorzitter André Rouvoet op de website van zijn organisatie.

De verzekeraars kiezen voor een brede en integrale aanpak. “Dat geldt voor het gehele proces van wetgeving tot en met controles achteraf en het geldt voor alle betrokken partijen: zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten/verzekerden hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid”, aldus een persbericht van Zorgverzekeraars Nederland.
Om te zorgen dat er op korte termijn resultaten kunnen worden geboekt zijn drie prioriteiten benoemd: ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg tegengaan, de rol van de verzekerde bij controle versterken en het bevorderen van correct declareren. Lees hier meer over het programma van de verzekeraars in deze kwestie.

Tags: zorg, verzekeraars, zorgverzekeraars, programma, zorgen