Zorgverzekeraars positief over advies Kaljouw

Zorgverzekeraars zijn positief over ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’, een advies dat onlangs door de commissie Kaljouw is uitgebracht. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zeggen de verzekeraars aanleiding te zien om op de ingeslagen weg door te gaan met het sturen op kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

“Wij zien veel aanknopingspunten in het advies dat de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen onder leiding van Marian Kaljouw presenteerde”, zeggen ze.

Zorgverzekeraars herkennen de toekomstschets voor de herinrichting van het zorglandschap die de adviescommissie beschrijft. Ze zijn blij dat het rapport de ingezette ontwikkeling om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, ondersteunt.

Zorgverzekeraars zijn het er overigens mee eens dat de herinrichting van de zorg nog grote inspanningen gaat vragen van verschillende partijen.

Het rapport biedt volgens zorgverzekeraars mogelijkheden voor nieuwe zorgarrangementen en de financiering daarvan. “Door de zorgvraag van burgers als uitgangspunt te nemen en die te combineren met de indeling van de zorg, zoals de commissie die omschrijft: voorzorg, gemeenschapszorg, laagcomplexe zorg en hoogcomplexe zorg”, aldus de visie van ZN. Volgens zorgverzekeraars kan dit een oplossing bieden voor de complexiteit van de huidige zorgprestatie structuur op verrichtingen en biedt het aanknopingspunten voor substitutie.

Het hele verhaal evenals het advies is terug te vinden op: https://www.zn.nl/nieuws/zn-nieuws/nieuwsbericht/?newsitemid=263946240

Tags: