Aanmeldprocedure

Kun jij je als therapeut registreren bij RBCZ?

Om je als therapeut te kunnen registreren in het kwaliteitsregister RBCZ en geregistreerd te blijven, moet je aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat je bent aangesloten bij een beroepsorganisatie die is aangesloten bij RBCZ. Deze beroepsorganisatie, die bij jouw therapievorm past, kan jou alles vertellen over de verdere eisen die gesteld worden om je aan te sluiten bij hun beroepsorganisatie en bij RBCZ.

Toelatingseisen

Je hebt een AGB-code.

Je bent lid is van een beroepsorganisatie aangesloten bij RBCZ.

Je hebt een opleiding gevolgd op HBO-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapievak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.

Je hebt een door CPION of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de HBO-lijst.

Je voldoet aan de verplichtingen op het gebied van visitatie, intervisie en bij- en nascholing.

Je hebt een VOG verklaring die niet ouder is dan 3 maanden op het moment van inschrijving bij je beroepsorganisatie en nooit ouder is dan 5 jaar.

Je hebt een beroeps- en bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt. Dit wordt vaak geregeld door de beroepsorganisatie.

Je bent ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform de Wkkgz. Dit wordt vaak geregeld door de beroepsorganisatie.

Valt onder het tuchtrecht van een door RBCZ erkend tuchtrechtcollege. Dit wordt vaak geregeld door de beroepsorganisatie.

NB: Aan deze opsomming kunnen geen rechten worden ontleend, het is slechts bedoeld ter indicatie. De precieze eisen staan beschreven in het protocol PR161003 “Toelatingseisen voor de kwaliteitsregisters RBCZ”. Je beroepsorganisatie kan je uitgebreid informeren over deze eisen.

RBCZ-beroepsorganisaties waar jij je als therapeut bij kunt aansluiten

Om je te registreren bij RBCZ, meld je je eerst aan bij een beroepsorganisatie die is aangesloten bij RBCZ.

Bij welke beroepsorganisatie kan ik mij registreren?

Het is van belang om je aan te sluiten bij een beroepsorganisatie die jouw therapie-specifieke eisen en belangen behartigt. Soms zijn er ook internationale eisen die aan therapievormen worden gesteld. De beroepsorganisatie houdt deze eisen bij. Zij onderhouden ook zelf de contacten met zorgverzekeraars omtrent de therapievormen die zij vertegenwoordigen.

Er zijn beroepsorganisaties voor therapeuten die in eerste instantie vanuit de psyche (psychosociaal) de hulpvraag van de cliënt benaderen en beroepsorganisaties voor therapeuten die in eerste instantie vanuit het lichaam (medisch sociaal) de hulpvraag van de cliënt benaderen. De eerste categorie therapeuten heeft vaak de PsBK en de tweede de MBK als achtergrond. Beiden zullen de holistische grondslag echter omarmen en de scheidslijn is dus niet altijd even duidelijk.

Er zijn beroepsorganisaties die een specifieke therapie vertegenwoordigen en er zijn beroepsorganisaties die een aantal, vaak ook wat kleinere of minder bekende, therapievormen vertegenwoordigen. Welke beroepsorganisatie bij jou en jouw therapievorm of wellicht therapievormen past, is heel persoonlijk. Zolang de beroepsorganisatie bij RBCZ is aangesloten, kun je er echter vanuit gaan dat jouw belangen goed vertegenwoordigd worden.

Kom je er niet uit? Wij adviseren je graag welke beroepsorganisatie bij jou en jouw therapievorm kan passen. Neem contact met ons op.

Vereniging TCMned

Sector: Medisch sociaal
Bezoek website

Ga naar jouw persoonlijke pagina

Wanneer je bent ingeschreven bij RBCZ, zijn je gegevens vindbaar voor potentiële cliënten die op zoek zijn naar jou!

Zorg ervoor dat je praktijkpagina er aantrekkelijk, duidelijk en uitnodigend uitziet. Dit doe je eenvoudig door je gegevens in het register up-to-date te houden. Upload een aantrekkelijke foto, vul jouw expertises in, schrijf een leuk stukje en deel positieve ervaringen!

Let er wel op dat RBCZ het kwaliteitsregister is en dat we onze naam hoog willen houden. De tekst die jij schrijft moet dus beleefd en respectvol zijn. Doe geen uitspraken die je niet waar kunt maken of die in strijd zijn met ethische normen en waarden.

Inloggen