Disclaimer

Alle informatie die RBCZ via deze website verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. RBCZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade voortvloeiend uit of verband houdend met onjuiste of onvolledige informatie, gebruik van deze website, storingen of anderszins. RBCZ is niet verantwoordelijk voor medische keuzes die je op basis van de informatie op deze website maakt.

“Zorgen voor bescherming, compassie, vitale energie en een goed welbevinden”