Therapie A-Z

Hieronder vind je alle therapievormen die RBCZ-therapeuten aan kunnen bieden. Er staat een korte beschrijving bij van elke therapie, de filosofie en hoe men te werk gaat. Spreekt de therapie je aan, dan kun je zoeken naar een therapeut bij jou in de buurt die deze therapie aanbiedt. En met 9000 therapeuten zit er vast wel één bij jou in de buurt!

Om sneller te zoeken, klik je op de beginletter van de therapie die je wilt bekijken.

A

Acupressuur / drukpuntmassage

Zie Shiatsu.

Meer informatie (binnenkort)
Acupunctuur

Deze traditionele Chinese geneeswijze herstelt de energiestromen door naalden op specifieke punten van het lichaam te plaatsen. Die punten hebben te maken met de chi, ofwel de levensenergie. Ze bevinden zich op plekken van de meridianen (kanalen van de levensenergie) Deze meridianen staan in verbinding met organen. Acupunctuur heft energieblokkades in de meridianen op en laat de levensenergie weer vrij stromen.

Meer informatie over Acupunctuur
Ademhalingstherapie

Adem- en ontspanningstherapie, methode van Dixhoorn, is een therapie die erop gericht is de ademhaling bewust te voelen en te reguleren. Uitgangspunt is dat we onder invloed van stress verkeerd ademen en daar in de westerse maatschappij al zo aan gewend zijn, dat we het niet eens meer opmerken. We ademen allang niet meer ‘natuurlijk’. Door dieper en langzamer te ademen, laten we spanningen los, voorzien we onze organen van meer zuurstof en oefenen we goede invloed uit op onze gezondheid en ons welbevinden. De therapie zorgt voor betere adembewustzijn, gevolgd door ademoefeningen. Dat resulteert niet alleen in meer bewust contact met de ademhaling, maar ook met alle lichaamsprocessen en –reacties.

Meer informatie over Ademhalingstherapie
Antroposofie

Antroposofie is een natuurlijke geneesmethode en een maatschappelijke stroming/levensbeschouwing, ontwikkeld door de Oostenrijker Rudolf Steiner. Gezondheidszorg maakt er onderdeel  vanuit. Bij lichamelijke klachten en ziekte staat herstel van het evenwicht centraal. Antroposofische geneesmiddelen richten zich op ondersteuning en versterking van het zelfgenezend vermogen.

Meer informatie over Antroposofie
Aromatherapie

Aromatherapie richt zich op het onderhouden en bevorderen van de gezondheid met gebruikmaking van essentiële oliën. De levenskracht, die in deze oliën verzameld is, wordt als het ware op de patiënt overgedragen en zal bijdragen tot het herstel van het natuurlijke evenwicht in zijn of haar lichaam. Aromatherapie wordt vaak ingezet door de klassiek natuurgeneeskundig therapeut, in combinatie met andere elkaar versterkende interventies.

Meer informatie over Aromatherapie
Ayurveda

Ayurveda is zowel een levenswijze als een geneeskundig systeem dat wereldwijd meer dan 5000 jaar wordt beoefend en daardoor kan worden bestempeld als de oudste geneeswijze die de mens kent. Ayus betekent “leven” en Veda betekent “kennis”. Ayurveda is dus in de ruimste betekenis van het woord ‘kennis over het leven’.

Meer informatie over Ayurveda

B

Body stress release

Body Stress Release is een gezondheidstechniek dat het lichaam helpt om de vastgezette spierspanning (body stress) los te laten. Het menselijk lichaam past zich aan op dagelijkse spanning en stress. Wanneer die echter te groot wordt, raakt het overbelast en beginnen spanningen zich in de spieren op te bouwen en vast te zetten. Een situatie waar ook het herstellend vermogen onder te lijden heeft. Dankzij de lichte drukimpulsen van Body Stress Release voert het lichaam de spanningen op natuurlijke wijze af, herstelt de balans en wordt de gezondheid bevorderd.

Meer informatie over Body Stress Release
Bowen therapie

Deze combinatie van westers wetenschappelijke anatomie- en fysiologiekennis met oosterse kennis van energiestromen, is een zachte maar krachtig werkende behandeling bij pijn- en spanningsklachten. Bowen activeert herstelmechanismen. Het is een behandelingsvorm waarbij met duimen en vingers een rollende beweging over de spieren wordt gemaakt op specifieke plekken van het lichaam. Dat stimuleert het lichaam om een betere balans te zoeken, pijn te verminderen en klachten te herstellen. Wordt  aangeraden bij rugklachten, gewrichtsklachten, stress, ademhalingsproblemen, RSI, premenstrueel syndroom en sportblessures.

Meer informatie over Bowentherapie

C

Counselling

Counselling is een kortdurende manier van individuele psychosociale begeleiding. De erkende Registercounsellor ABvC® ondersteunt en begeleidt bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in het leven. Naast begeleiding zoekt de Registercounsellor ABvC® ook naar de oorzaken en de manier om hiermee om te gaan. Hierbij kunt u denken aan rouw- en verlieservaringen, relatieproblemen, kind- en jongerenproblemen, psychische ondersteuning bij ziekte, omgaan met long-Covid.  Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.

Meer informatie over Counselling
Cranio-sacraal therapie

Dit is een zachte behandelvorm die voortkomt uit de osteopathie. Door de handen op bepaalde plekken van het lichaam neer leggen, maakt de behandelaar contact met het ritme van het cranio-sacrale vocht. Dit circuleert van de hersenen via de wervelkolom naar de stuit en weer terug. Soms is het ritme nauwelijks of niet te voelen. Dat zijn de plekken waar de lichaamsstructuren zich hebben vastgezet, bijvoorbeeld met een (te) grote spierspanning.

Meer informatie over Cranio-sacraal therapie

E

Embryonal integrated therapie

Embryonal integrated therapie werkt met de mentale en fysieke gevolgen die voortvloeien uit de embryonale ontwikkeling. Deze therapie gaat uit van de gevolgen van embryologische wetten die nog altijd functioneel zijn in ons lichaam. Het is gebaseerd op nieuwe ideeën over de gevolgen van embryologische wetten die nog steeds zeer functioneel zijn in ons lichaam. Daarnaast is de methode uniek in het duidelijk maken van de samenhang binnen het lichaam. Een methode waarbij het mechanisme meetbaar en helder is en zodanig kan worden ingezet dat het lichaam kans krijgt optimaal gebruik te maken van het zelfherstellend vermogen.

Meer informatie (binnenkort)
EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Ook wordt EMDR ingezet bij ontwikkelingstrauma’s.

Meer informatie over EMDR
Energetische therapie

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellend vermogen van de mens. Energetische therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun lichamelijke of geestelijke evenwicht in meer of mindere mate langdurig is verstoord.

Meer informatie over Energetische therapie

F

Faciatherapie

Faciatherapie (massage op bindweefsel) is een behandelvorm die voortkomt uit de osteopathie. Het is een  massagevorm die diep doordringt in het bindweefsel en is erop gericht zowel de lichamelijke als de geestelijke balans te herstellen.

Meer informatie (binnenkort)
Fytotherapie

De fytotherapie oftewel kruidengeneeskunde is een van de oudste vormen van geneeskunde. De toepassingsmogelijkheden van geneeskrachtige kruiden zijn talrijk. Geneeskrachtige planten worden voor korte en langdurige therapieën gebruikt, van het behandelen van alledaagse kwaaltjes tot behandeling van klachten met een diepere oorzaak.

Meer informatie (binnenkort)

G

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van procesgerichte gesprekstherapie. Je gaat niet alleen in gesprek over wat je denkt en vindt, maar vooral over wat je voelt en ervaart. Wat voel je in je lijf, met al je zintuigen? Wat gebeurt er hier en nú? Het gaat hier om gewaarzijn, of ‘awareness’. Deze term ken je misschien van mindfulness. Door je gewaarzijn te vergroten vind je vaak nieuwe, meer heilzame, antwoorden. Gestalttherapie is vaak een verrassend proces: soms pijnlijk en confronterend, maar ook humoristisch en bevrijdend.

Meer informatie over Gestalttherapie

H

Haptotherapie

Aanraking is het kenmerk van haptonomie. Het gaat erom dat de cliënt (weer) contact maakt met zijn of haar gevoelens, wat iemand blokkeert of op andere manier belemmert. Het maakt ook inzichtelijk hoe iemand omgaat met de klachten. Ook is het de bedoeling om vicieuze cirkels zichtbaar te maken of te voorkomen. Vaak hebben klachten te maken met ervaringen uit de jeugd waarbij de cliënt moeite heeft de gevoelens die deze voortbrachten toe te durven laten. De haptotherapeut leert iemand deze ervaringen te herkennen, te beleven en te accepteren. Dat gebeurt door veiligheid te bieden zodat iemand weer vertrouwd kan raken met zichzelf.

Meer informatie over Haptotherapie
Homeopathie

De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd. Er bestaan verschillende vormen van homeopathie, de meest effectieve is de klassieke homeopathie. Lees verder bij de beschrijving van de klassieke homeopathie.

Meer informatie over Klassieke Homeopathie
Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode die toegepast wordt bij uiteenlopende hulpvragen. Deze kunnen van psychische en psychosomatische (lichamelijk met een psychische component) aard zijn. Maar ook lichamelijke klachten en allerlei vage klachten waarvoor geen medische oorzaak kan worden gevonden zijn vaak goed behandelbaar met hypnotherapie. De erkende hypnotherapeut maakt gebruik van vele therapievormen, in combinatie met trance en kiest daaruit de vorm die past bij de cliënt en de hulpvraag. De hypnotherapeut begeleidt jou in trance door het geven van suggesties, waardoor je in contact komt met jouw onbewuste beelden en ervaringen. Belangrijk is dat je zelf aan het stuur zit, en altijd de controle over jezelf houdt. Je kiest ook je eigen oplossingen; er wordt naar je geluisterd en de therapeut begeleidt je naar het door jou gewenste doel.

Meer informatie over Hypnotherapie

I

Integratieve Psychosociale Therapie

En er is niet één oplossing voor een probleem. Dit kan per persoon verschillen, afhankelijk ook wat de oorzaak is van het probleem, maar ook wat bij de persoon past. Therapeuten die integratieve psychosociale therapie geven kunnen verschillende benaderingen gebruiken, waaronder: integratieve psychosociale therapie, hypnotherapie, lichaamsgerichte psychosociale therapie, integratieve kinder- jongerentherapie, Jungiaans Analytische Therapie, gestalttherapie, psychodynamische therapie, cognitieve gedragstherapie en ook systeemtherapie.

Meer informatie over Integratieve psychosociale therapie

J

Jungiaanse Analytische Therapie

In Jungiaanse analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen onbewust en bewust, tussen voelen en denken, tussen willen en accepteren dat het is zoals het is. In analytische therapie gaat de aandacht vooral uit naar de inhoud van je onbewuste, want je onbewuste is de baas. Het is aangetoond dat menselijk gedrag voor meer dan 90% wordt aangestuurd vanuit dat onbewuste. In het ideale geval werken bewustzijn en het onbewuste goed samen. Wanneer deze samenwerking verstoord is gaat het onbewuste aan het roer staan. Dit uit zich in klachten en/of problemen.

Meer informatie over Jungiaanse Analytische therapie

K

Klassieke Homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd. Bij klassieke homeopathie schrijft de homeopaat één homeopathisch middel voor dat niet alleen gekozen is op je klacht of ziekte maar dat ook passend is bij jou als persoon. Dit noemen we het holistische principe, lichaam en geest beïnvloeden elkaar en moeten als één systeem worden gezien.

Meer informatie over Klassieke Homeopathie
Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie werkt met expressieve uitingen. Deze therapie kent verschillende vormen: beeldend, muzikaal, spraak en drama. Het zijn expressieve vormen die een helend effect hebben en cliënten laten ‘ervaren’. Daarbij gaat het niet zozeer om het resultaat, vooral om het proces om inzicht te krijgen in de oorzaak van de klachten en wat er nodig is om te genezen. De therapie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Meer informatie over Kunstzinnige therapie

L

Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie

Lichaamsgerichte psychotherapie / Lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie is een ervaringsgerichte psychotherapie. Je richt je aandacht op wat er in je lichaam en geest te ervaren is en welke verbanden er zijn. Contact maken met de taal van je lichaam (opgeslagen lichaams-herinneringen in het impliciete geheugen) is een zeer effectieve manier om te weten wat er nu echt aan de hand is. Je hoofd heeft namelijk de neiging dingen complexer te maken dan dat ze in werkelijkheid zijn en heeft patronen ontwikkeld die je afhouden van ongewenste gevoelens en bewegingen. In de therapie maken we de weg weer vrij om je lichaam en geest de impulsen richting gezondheid te laten maken. Zo leid je lichaam jou naar een leven met meer evenwicht, gezondheid, voldoening en zingeving.

Meer informatie over Lichaamsgerichte psychotherapie
Licht- en kleurentherapie

Licht- en kleurentherapie werkt met helende energie van kleuren. Kleuren en licht verspreiden een helende energie. Dat is het uitgangspunt van kleurentherapie, waarbij op verschillende manieren kleuren worden ingezet om verstoorde energiebalansen te herstellen. Licht is een vorm van elektromagnetische trilling. Kleuren zijn bestanddelen van het witte licht en ontstaan door verschillende trillingsfrequenties. Mandel is de inspirator van de  kleurenpunttherapie en combineert opvattingen uit de acupunctuur
met kleurenbehandeling.

Meer informatie (binnenkort)

M

Massagetherapie

Massagetherapie kijkt naar de cliënt in zijn geheel. Een mens met een lichaam, gevoelens, gedachten en relaties. Wat ervaart iemand in zijn lijf? Welke gedachten en overtuigingen zijn aanwezig? Welke emoties spelen daarbij een rol? Massagetherapie gebruikt massage als middel om in contact te komen met je lichaam. Om het lichaam te laten spreken, zodat het gehoord kan worden. Om het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren zodat klachten kunnen verminderen. Aandacht en intuïtieve vragen helpen de cliënt om de signalen van het lichaam te verstaan. Signalen in de vorm van gevoelens, pijn, spanning, gedachten, klachten, ziektes. Massagetherapie is een behandeling gericht op bewustwording, welke tot inzicht en heling leidt op alle niveaus.

Meer informatie over Massagetherapie
Mesologie

Mesologie is een holistische therapievorm, welke reguliere medische kennis combineert met Oosterse geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en homeopathie. Hierdoor wordt mesologie vaak gezien als een brug tussen de reguliere en complementaire zorg; een brug tussen wetenschap en ervaren methoden. Het lichaam wordt dagelijks blootgesteld aan invloeden (ook wel stressoren) van buiten òf van binnen. Denk aan bacteriën die ziekten veroorzaken, ongezonde voeding, een tekort aan hormonen of een tekort aan vitaminen. Elk lichaam is anders en reageert op een andere manier op stressoren. Een mesoloog gaat in een consult op zoek naar de stressoren die bij de cliënt een disbalans veroorzaken en zoekt naar een manier om deze disbalans te verhelpen.

Meer informatie over Mesologie

N

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een holistische therapievorm, welke gelooft in het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Een natuurgeneeskundige therapeut wordt daarom ingezet om dit zelfgenezend vermogen te stimuleren en herstellen. Tijdens het consult kan de therapeut hiervoor verschillende methoden gebruiken, zoals kruiden, acupunctuur, voedings -en leefstijladvies, homeopathie, gesprekstherapie en massage.

Meer informatie over Natuurgeneeskunde
NEI therapie

NEI therapie communiceert met onderbewuste onder andere via de spiertest. NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie en draait om communiceren met het onderbewuste. Dat gebeurt onder meer met een spiertest en/of de biosensor die aangeven op welke vlakken iemand uit balans is. De methode is erop gericht om onbewuste, onverwerkte emoties naar boven te halen en te verwerken, zonder dat het noodzakelijk is om emoties opnieuw te beleven. Het geeft handvatten om over na te denken en problemen op te lossen.

Meer informatie (binnenkort)

O

Orthomoleculaire therapie

Orthomoleculaire therapie zorgt ervoor dat je de juiste moleculen, in de juiste hoeveelheden en de juiste verhoudingen binnen krijgt, zodat je lichaam zo optimaal mogelijk kan functioneren. Voeding speelt een grote rol in het optimaal functioneren van jouw lichaam, ook is er aandacht voor beweging, je leefstijl en psyche.

Meer informatie over Orthomoleculaire therapie
Ostheopathie

Ostheopathie is een manuele behandeling (soort massage) die vastzittende structuren in het lichaam soepel maakt. Lichaamsstructuren zoals gewrichten, spieren en organen die zijn gaan ‘vastzitten’, worden weer soepel maakt. Doel is het zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen.

Meer informatie (binnenkort)

P

Psychosociale therapie

Psychosociaal therapeuten hebben een holistische kijk op gezondheid. Dat betekent in normaal Nederlands dat ze bij jouw klachten niet alleen kijken naar je gedachten, je gedrag en je omgeving, maar ook naar je lichaam. Alles hangt immers met elkaar samen. Ze kijken dus naar jou als mens in je context.

Meer informatie over psychosociale therapie

R

Reflexzonetherapie

Reflexzonetherapie werkt met reflexzones op het lichaam die corresponderen met orgaansystemen en klieren.
Op de handen, voeten en oren bevinden zich reflexzones die corresponderen met de organen en klieren in het lichaam. Door deze met duim en vingers te bewerken, verbetert de doorbloeding van op die plekken in het lichaam. Niet alleen goed voor volwassenen, maar ook voor (kleine) kinderen. De therapie werkt voor zowel acute als  chronische klachten.

Meer informatie over Reflexzonetherapie

S

Shiatsu

Deze drukpuntmassage vindt zijn oorsprong in Japan. Op specifieke (acupunctuur)punten van het lichaam wordt druk uitgeoefend die de bloedsomloop stimuleert en energieblokkades opheft. Shiatsu is een Japanse drukpuntmassage die met de vingers uitgeoefend wordt en die gericht is op het stimuleren van de bloedsomloop en het  opheffen van energieblokkades in het lichaam. Op de meridianen (energiebanen van het lichaam) liggen 365 vitale punten. Wanneer een van de twaalf organen slecht functioneert, vermindert de energiestroom in het bijbehorende meridiaan en wordt het lichaam ziek.
Shiatsu herstelt de energiestroom in de meridiaan.

Meer informatie (binnenkort)

T

Tekentherapie

Tekentherapie of therapie beeldend is een vorm van psychosociale therapie. Met aandacht voor jou als geheel: hoe je denkt, wat je voelt, hoe je handelt en hoe je je gevoelens in je lichaam gewaar wordt. De therapie maakt gebruikt van tekeningen en beelden die we samen onderzoeken als symbolische taal van jouw onbewuste en intuïtieve kennis, ervaringen en verlangens. In een gesprek n.a.v. van je tekening of schildering gaat de therapeut met je op zoek naar wat werkt voor jou. En je hoeft helemaal geen tekengenie te zijn!

Meer informatie over Tekentherapie
Traditionele Chinese Geneeswijzen

De voornaamste therapie uit de Traditionele Chinese Geneeswijzen bestaat uit een behandeling met Acupunctuur. Deze kan worden ondersteund met Chinese kruiden en/of Tuina (Chinese massage).

Meer informatie over Traditionele Chinese Geneeswijzen
Triggerpointtherapie

Triggerpointtherapie is een massagetechniek die spierknopen behandelt en de doorbloeding op die plekken verbetert.
Deze massagetechniek richt zich op triggerpoints, pijnlijke spierknopen. Door op deze plekken een speciale vorm van zeer diepwerkende druk uit te oefenen, kunnen pijn en ongemakken verdwijnen. De doorbloeding en energiedoorstroming komt weer goed op gang.

Meer informatie (binnenkort)
Tuina

Tuina massage is een zeer oude, Chinese massagevorm die werkt op dezelfde lichaamspunten op de energiebanen (meridianen) van het lichaam als acupunctuur. Doel is geblokkeerde energie, ofwel ‘Qi’ weer vrij te laten stromen wat een gunstig effect heeft op de gezondheid.

Meer informatie over Tuina

V

Voetreflexzonetherapie

Voetreflexzonetherapie is een onderdeel van reflexzonetherapie. Waar reflexzonetherapie werkt op reflexzones over he hele lichaam, richt de voetreflex zich, zoals te verwachten, op de hoofdzakelijk voeten. Zie verder reflexzonetherapie voor uitleg.

Meer informatie over (Voet)reflexzonetherapie

Y

YIN-therapie

YIN-therapie laat je onder begeleiding bepaalde houdingen aannemen om het bindweefsel te hydrateren en te verzachten. Er wordt gebruik gemaakt van manuele technieken uit de osteopathie en yogatherapie. Je voelt door deze specifiek (yinyoga) houdingen meer ruimte in het bindweefsel waardoor de meridianen weer vrij informatie kunnen doorgeven. Via manuele ondersteuning door de YIN-therapeut ontstaat er verbinding met nieuwe informatie om het zelfherstellend vermogen te optimaliseren.

Meer informatie (binnenkort)