Een vrije zorgkeuze

RBCZ helpt bij het vinden van complementaire zorg die bij jou past

Zorg bieden die voor iedereen toegankelijk is, daar gaat het ons om. RBCZ is daarom hét startpunt als je op zoek bent naar erkende complementaire zorg bij jou in de buurt. Met ons platform staan we voor kwalitatieve en vakbekwame zorg met een holistische benadering, waarbij je vrij bent om te kiezen wat jij nodig hebt.

RBCZ-geregistreerde therapeuten nemen de tijd

Het allerbelangrijkste vinden wij dat jij als mens gezien en gehoord wordt met jouw hulpvraag. Wanneer je je diepste verdriet, angsten, zorgen of kwetsbaarheden met iemand deelt, wil je diegene kunnen vertrouwen en een connectie voelen. De vrije zorgkeuze waar RBCZ voor staat is daarom enorm belangrijk. Het hoeft namelijk niet met elke therapeut te klikken.

Om die belangrijke vertrouwensband op te bouwen wordt er door de RBCZ-geregistreerde therapeuten uitgebreid de tijd genomen om naar jou te luisteren en samen met jou te kijken naar wat een goede behandelmethode kan zijn. Op die manier bouwen jullie langzaamaan een goede band op, zodat jij jezelf kunt vinden en kunt blijven.

Gezondheid is zoveel meer dan niet ziek zijn of genezen worden. Het is zorgen voor bescherming, compassie, vitale energie en welzijn. In de holistische zorg kijken we dan ook naar jou als mens, als geheel, en gaan wij er vanuit dat alles met elkaar in verbinding staat. De nadruk ligt op niet op de klacht, maar op de oorzaak van de klacht. Waarbij gekeken wordt wat bij jou past en waardoor jij je beter voelt. Hoe gezonder jij bent en hoe vitaler jij je voelt, des te meer je namelijk uit het leven kunt halen.

Het verhaal van RBCZ

Het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg

RBCZ is hét onafhankelijke platform voor erkende zorg met een holistische benadering. Wij zijn de verbinder met de beste HBO of HBO+ opgeleide therapeuten in de complementaire gezondheidszorg. Veelal worden deze therapeuten vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering. Jaarlijks voldoet een RBCZ-gekwalificeerde therapeut aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van wet- en regelgeving, bij- en nascholing, zelfreflectie, VOG en de praktijk waar de zorg wordt verleend.

RBCZ werkt aan de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten therapeuten in de complementaire zorg in Nederland en binnen Europa. RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam – Federation of European CAM associations (www.efcam.eu) en Eurocam – Your voice for Cam in Brussels (www.cam-europe.eu).

Als therapeut kun je je bij RBCZ aansluiten via een beroepsorganisatie die de therapie specifieke kwaliteitseisen nader definieert en controleert. Bij RBCZ zijn ca. 30 beroepsorganisaties aangesloten en daarmee in totaal meer dan 9000 therapeuten.

Ben je therapeut? Lees hier meer informatie

Waarom RBCZ?

Meestal vergoed vanuit je aanvullende zorgverzekering

Een holistische benadering; de nadruk ligt op jou, niet op je klacht

RBCZ-geregistreerde therapeuten nemen de tijd voor jou

Geen doorverwijzing nodig

Therapeuten voldoen aan strenge kwaliteitseisen en krijgen jaarlijks controle

Kwaliteitsregister met enkel therapeuten op HBO-niveau

Alle therapeuten zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie

Alle RBCZ-therapeuten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen

Eventuele klachten over therapeuten worden gehoord en keurig behandeld

RBCZ – ISO gecertificeerd

RBCZ is een kwaliteitsregister voor therapeuten in de complementaire gezondheidszorg. We stellen hoge eisen aan de therapeuten die in het register staan en aan de beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten. Het keurmerk RBCZ krijg je niet zomaar. Daarom is het niet meer dan normaal dat ook de beroepsorganisaties en RBCZ zelf aan strenge kwaliteitseisen worden onderworpen.

In 2014 is aan RBCZ het ISO-certificaat uitgereikt door KIWA. Dat houdt in dat RBCZ voldoet aan alle eisen van de internationale ISO-normen. Een onafhankelijke externe organisatie, zoals KIWA (een certificatie instelling) beoordeelt dit jaarlijks op basis van een externe audit, volgens de vastgestelde ISO-normen. Er wordt o.a. getoetst op: organisatie en leiderschap, personeel management, strategie en beleid, risico’s kansen en wetgeving en directiebeoordeling. Alle processen, procedures, protocollen, werkvoorschriften en functieprofielen zijn geïmplementeerd in het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Het ISO-certificaat toont aan dat RBCZ de procedures en werkprocessen op orde heeft. Naast de externe audit vindt ook jaarlijks een interne audit plaats. Er wordt een overzicht gemaakt van actie- en verbeterpunten.

De kwaliteitsfunctionaris van RBCZ beoordeelt in overleg met de directeur en bestuur of de werkprocessen en procedures nog doeltreffend en actueel zijn. Ook de voortgang van de actie- en verbeterpunten houdt men in het oog.

Voor RBCZ is het van belang dat een jaarlijkse toetsing door een derde partij plaatsvindt om alert te blijven en dat men voortdurend kan blijven werken aan verbeterprojecten, daar men ook binnen de gehele organisatie kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Hiermee wordt, zowel binnen als buiten RBCZ vertrouwen gewonnen, zoals voor de therapeuten als de stakeholders.

Organisatie

Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ) is een notarieel vastgelegde stichting en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20133698. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Willemieke van Kooten
Directeur
Verantwoordelijk dagelijkse uitvoering van het beleid
Boudewijn Gelaudie
Voorzitter
Eindverantwoordelijke beleidszaken
Annemieke Boelsma
Secretaris
Hans Versteeg
Penningmeester
Verantwoordelijk financiën
Jeroen Roozendaal
Algemeen bestuurslid
Marketing en communicatie
Armelle Demmers
Algemeen bestuurslid
Onderzoek
Het secretariaat van RBCZ wordt bemenst door:
Hélène Smits
Officemanager
Hélène is al heel veel jaren verbonden aan RBCZ en vervult een veelvoud van taken. Zo verzorgt ze de gehele ledenadministratie en heeft ze grotendeels de financiële administratie onder haar hoede. Ook coördineert zij samen met de bureaucoördinator speciale projecten en is ze verantwoordelijk voor facilitaire zaken.
Annelies Verhappen
Secretariaat / bureaucoördinator
Iedere ochtend zit Annelies op het secretariaat gereed om de dagelijkse mails en telefoon te beantwoorden en verricht zij algemene secretariële taken. Daarnaast ondersteunt zij het bestuur en de ledenadministratie. Zij coördineert samen met de officemanager speciale projecten. Verder is zij ISO aandachtfunctionaris met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem.
Patricia van Kuijk
Secretariaat / bureaumedewerker
Ter ondersteuning en rugdekking van het secretariaat en de ledenadministratie werkt Patricia een aantal ochtenden in de week mee. Op de dagen dat zij aanwezig is neemt ze de dagelijkse werkzaamheden op zich, zodat er ruimte is voor projectmatige activiteiten. Ook onderhoudt zij de contacten met de beroepsorganisaties met betrekking tot de visitaties en draagt zij zorg voor de verwerking van de visitatieverslagen in het systeem.

Aangesloten beroepsorganisaties