Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Gestalttherapie

Wat is Gestalttherapie

Stilstaan, bewustwording en ervaring staan centraal bij gestalttherapie. Deze therapievorm is een procesgerichte therapie. Tijdens gestalttherapie ga je met de therapeut in gesprek over wat je denkt en vindt, maar ook over wat je voelt en ervaart. Wat voel je op dit moment? Wat ruik je, wat zie je? In gestalttherapie wordt hierdoor je gewaarzijn (ook wel awareness) groter. En in dit vergrote gewaarzijn leer je opnieuw contact te maken met je eigen binnen-en buitenwereld. Je leert jezelf – àlle kanten van jezelf – beter kennen en vindt hierdoor vaak de antwoorden waar je naar op zoek was.

Achtergrond van de therapie

De naam van deze therapie komt van het woord ‘gestalt’, wat zich vanuit het Duits vertaalt naar ‘zinvol geheel’. Gestalttherapie is een holistische vorm van psychotherapie en ziet geest, lichaam, gevoel, motoriek, verstand en sensoriek als één geheel.

Gestalttherapie is ontwikkeld door Fritz en Laura Perls, psychoanalytici uit Duitsland. Fritz en Laura zochten een andere therapeutische benadering en raakten geïnteresseerd in de gestaltpsychologie. Dit is een stroming die ervan uit gaat dat mensen de wereld waarnemen in gehelen en patronen. Meerdere losse elementen vormen samen een betekenisvol beeld, een ‘gestalt’. Per persoon kan het verschillen welk ‘gestalt’ ze precies zien. Verschillende personen hebben hierdoor verschillende visies.

Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen, wanneer hun contact met de omgeving is verstoord en dat zelf niet kunnen herstellen. Daarom staat de vraag ‘wat vormt de voorgrond, en wat vormt de achtergrond?’ centraal. Gestalttherapie helpt de cliënt de verbindingen tussen de verschillende gestalten te herstellen door bewustwording van de voor- en achtergrond van een situatie, emotie, behoefte of gebeurtenis.

Wat kun je verwachten van de therapie

Tijdens een behandeling gaat de therapeut met jou in gesprek. De therapeut staat in het gesprek niet alleen stil bij jouw problemen, maar vooral ook op de manier waarom je ze ervaart, hoe je ermee omgaat en wat de betekenis van de problemen in jouw leven is. Wat voel je? De therapeut zal je vragen om je aandacht te richten op wat je zintuigen waarnemen. Door je hierop te concentreren, maak je opnieuw contact met je eigen beleving. En zo leer je creatief om te gaan met jezelf en je omgeving.

Ben je geïnteresseerd in gestalttherapie? Het is dan wel belangrijk om een therapeut met ervaring en kennis te vinden, zodat je ook echt van je klachten af komt. Hier vind je de RBCZ gestalttherapeuten. Dit is een lijst van HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

De beroepsvereniging van gestalttherapeuten en gestaltprofessionals (NVAGT) behartigt de belangen van gestalttherapeuten. De leden voldoen aan internationale kwaliteitseisen. De NVAGT is aangesloten bij RBCZ.

Er zijn ook een aantal andere beroepsorganisaties die de belangen behartigen van gestalttherapeuten. Dat zijn de StCK, NVPA, LVNT en de VBAG. Deze beroepsorganisaties zijn aangesloten bij RBCZ.

Integrale samenwerkingen

In het COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg project (2022-2024)- COCOZ-  hebben complementair behandelaars  behoeften rond communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg besproken. Dit gebeurde onder begeleiding van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. Gezamenlijk doel was het ontwikkelen van bouwstenen – tips & tools – om de patiëntenzorg voor patiënten met chronische problematiek in te verbeteren. De tools uit dit project bestaan uit kaarten, die helpen de onderlinge communicatie te verbeteren.

De uitkomsten voor gestalttherapie worden uiteindelijk hier beschreven.

Meer lezen over het COCOZ-project? Op deze pagina vind je meer informatie onder het kopje ‘Onderzoek’: https://rbcz.nu/documentatie/

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook gestalttherapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende gestalttherapeut.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars gestalttherapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over gestalttherapie.

Onderzoek over gestalttherapie

Meer onderzoek over gestalttherapie is te vinden via The Gestalt Psychotherapy Research Database. The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) heeft in 2008  een onderzoekscomité  opgericht. Ze stimuleren onderzoek en ze hebben een database opgericht met vindbaar onderzoek over gestalttherapie: www. gestaltresearch.org