Omschrijving
Achtergrond
Verwachting
Beroepsorganisatie
Samenwerkingen
Erkenning
Onderzoek

Tekentherapie

Wat is Tekentherapie

Tekentherapie is een vorm van creatieve therapie waarbij het tekenen van beelden en symbolen wordt gebruikt om je innerlijke wereld te verkennen en te uiten. Het idee achter tekentherapie is dat onbewuste gedachten en gevoelens naar de oppervlakte kunnen komen en kunnen worden uitgedrukt. Ook als je er moeite mee hebt om ze onder woorden te brengen. Door het tekenen van je innerlijke wereld, kun je inzichten krijgen in jezelf en je situatie. Je kunt werken aan het oplossen van problemen en het verbeteren van je welzijn.

Achtergrond van de therapie

De achtergrond van tekentherapie ligt in de psychologie en kunstzinnige therapieën. Tekentherapie is ontstaan uit het idee dat kunst een therapeutische waarde heeft. Het kan helpen bij het uiten en verkennen van emoties maar ook innerlijke belevingen.

In de jaren ‘40 van de vorige eeuw begonnen psychiaters en psychotherapeuten het tekenen te gebruiken als een therapeutische tool om hun patiënten te helpen. Later werd dit verder ontwikkeld tot een zelfstandige therapievorm, waarbij het tekenen en de symboliek ervan werden gebruikt om inzicht te krijgen in de innerlijke belevingswereld van de cliënt.

In tekentherapie worden verschillende technieken en benaderingen gebruikt, afhankelijk van de specifieke behoeften en doelen van de cliënt. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verkennen van emoties, het verwerken van trauma’s, het ontwikkelen van zelfinzicht en zelfvertrouwen, of het verbeteren van sociale vaardigheden. Tekentherapie kan zowel individueel als in groepsverband worden toegepast.

Wat kun je verwachten van de therapie

Als je naar een tekentherapeut gaat, kun je verwachten dat je verschillende tekenopdrachten krijgt. De tekentherapeut zal je begeleiden bij het maken van de tekeningen en zal je aanmoedigen om je gedachten en gevoelens te delen terwijl je tekent.

De tekentherapeut zal samen met jou bepalen wat de doelen zijn van de therapie en zal een behandelplan opstellen dat aansluit bij jouw specifieke behoeften en doelen. Afhankelijk van je situatie kan de therapie gericht zijn op het verbeteren van je welzijn, het omgaan met specifieke problemen, het vergroten van zelfinzicht, of het ontwikkelen van vaardigheden om beter met stress en emoties om te kunnen gaan.

Voor een optimaal resultaat is het een goed idee om een bekwame therapeut in te schakelen. Iemand met ervaring en kennis, die in staat is een goede communicatie te onderhouden met je huisarts als dat nodig is. Hier vind je de RBCZ tekentherapeuten. Dit is een lijst aan HBO-opgeleide therapeuten die jaarlijks moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, zodat jij als cliënt zeker bent van goede zorg.

Beroepsorganisatie

De Vereniging Tekentaal (VT) is de beroepsvereniging voor professionals, die werken met de beeld- tekentaal. De professionals zijn (kinder)therapeuten, docenten en coaches beeldend. De Vereniging Tekentaal behartigt de belangen van deze beroepsgroepen en is aangesloten bij de RBCZ.

Integrale samenwerkingen

COCOZ
In het COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg project (2017-2018)- COCOZ-  hebben complementair behandelaars  samen met huisartsen behoeften rond communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg besproken. Dit gebeurde onder begeleiding van het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut. En met steun van de Vereniging Homeopathie en de Stichting MS-Anders. Gezamenlijk doel was het ontwikkelen van bouwstenen – tips & tools – om de patiëntenzorg voor patiënten met chronische problematiek in de eerstelijnszorg te verbeteren. De tools uit dit project bestaan uit kaarten, die helpen de onderlinge communicatie te verbeteren. Kaart 5 geeft een beknopt overzicht van wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van vijf  voor drie chronische aandoeningen: chronische lage rugpijn, bovenste luchtweginfecties en prikkelbare darmen. Dit zijn aandoeningen, die voor de huisarts vaak moeilijk te behandelen zijn.

De uitkomsten voor tekentherapie worden uiteindelijk hier beschreven.

Meer lezen over het COCOZ-project? Op deze pagina vind je meer informatie onder het kopje ‘Onderzoek’: https://rbcz.nu/documentatie/

Tekentherapie en het afbouwen van antidepressiva
Antidepressiva kunnen depressieve of andere psychische klachten verlichten. Deze medicatie was nooit bedoeld voor langdurig gebruik, hoewel dit voor sommige mensen noodzaak is. Drie cliënten hebben met tekentherapie – zorgvuldig begeleid en in overleg met huisartsen – tijdens hun therapie het antidepressivagebruik volledig kunnen afbouwen.

Zij hebben trauma verwerkt, piekeren niet meer, zijn niet meer depressief en hebben nieuwe vaardigheden aangeleerd om structureel beter om te kunnen gaan met triggers of tegenslagen.
De bijwerkingen van de medicatie zijn verdwenen.

Wil je naast jouw reguliere behandeling ook tekentherapie volgen, raadpleeg dan een RBCZ-erkende tekentherapeut.

Erkenning

In Nederland wordt door veel zorgverzekeraars tekentherapie vanuit een aanvullend pakket gedeeltelijk vergoed. Daarvoor kun je je eigen polis raadplegen.

Onderzoek

Er zijn een aantal internationale databanken waarin online ook wetenschappelijk onderzoek over complementaire therapieën gezocht kan worden. Er bestaan ook websites van organisaties, die zich specifiek richten op onderzoek over complementaire geneeswijze en in het bijzonder op onderzoek over tekentherapie.

Onderzoek over tekentherapie

Meer onderzoek over tekentherapie is te vinden via The American art Therapy Association (AATA).

De onderzoekscommissie van AATA richt zich op aanmoedigen, ondersteunen en promoten van onderzoek. En heeft een register waarin onderzoeksresultaten te vinden zijn. AATA is een non-profit, onpartijdige, professionele en educatieve organisatie die zich inzet voor de groei en ontwikkeling van het beroep van kunsttherapie: www.arttherapy.org/research/

AATA publiceert onderzoek in het ‘Journal of the American Art Therapy Association’. Dit is het meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift in het veld van kunsttherapie en toont toonaangevend onderzoek, praktijkgerichte artikelen en meer: www.arttherapy.org/publications/