Wettelijk verplicht

Dit wil zeggen, dat het bij wet is vastgesteld door de minister en dat je je als groep aan de regels van de wet moet houden.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ... >> lees meer

De Wkkgz is een wet, die geldt voor alle werkers in de gezondheidszorg. Het maakt dus niet uit of je dokter bent of therapeut, het maakt zelfs niet uit of je zwart, wit of grijs werkt. Als je werkzaam bent binnen de gezondheidszorg moet je je aan de wet houden. Doe je dit niet, dan ben je in overtreding en dan volgen er sancties.

In de wet staat letterlijk, dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg ingeschreven moet zijn bij een erkende geschillencommissie.

Het secretariaat van RBCZ kan geen antwoord geven op vragen over onderwerpen die direct met de geschillencommissie te maken hebben.

Om te voorkomen dat je een financieel probleem krijgt, als er een klacht tegen je wordt ingediend bij de geschillencommissie, heeft  RBCZ met drie verzekeraars afspraken gemaakt over de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Zonder de juiste verzekering betaal je namelijk
€ 2200,- per klacht en helaas maakt het dan niet uit of je schuldig wordt bevonden of niet. De schadevergoeding die je opgelegd kan worden bedraagt maximaal € 25.000,00.  Jouw beroepsvereniging heeft alle informatie over de juiste beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij Meeus, Balens of Kendall-Mason.