Grote zorgen over verdwijnen vergoeding voor psychosociale hulp voor kinderen tot 18 jaar

Onlangs heeft Zilveren Kruis besloten psychosociale zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet te vergoeden uit de aanvullende zorgpolis. Zilveren Kruis beargumenteert dit door aan te geven dat hulp aan jongeren tot 18 jaar via de Jeugdwet bij de gemeenten is belegd. Daarmee zou de noodzaak deze zorg in de aanvullende polis aan te blijven bieden, niet langer aan de orde zijn.

Als RBCZ maken wij ons ernstig zorgen voor de grote gevolgen die dit heeft voor het welzijn van de vele kinderen en jongeren die jaarlijks een beroep doen op de kinder- en jongerentherapeuten in ons kwaliteitsregister met hbo-therapeuten, en daar bewust voor kiezen.

Potentieel zorgwekkend

Mede gezien de alarmerende berichten in de media over groeiende wachtlijsten in de Jeugdhulp en de toename van psychosociale problematiek onder jongeren, is de beslissing van Zilveren Kruis juist in deze tijd van toenemende druk op het zorgverlener potentieel zorgwekkend te noemen.

De vraag naar psychosociale hulp onder kinderen en jongeren wordt alleen maar groter. Juist de vrije zorgkeuze vanuit de aanvullende verzekering maakt het voor veel ouders mogelijk om tijdig hulp te zoeken voor hun kind.

Vrije zorgkeuze

Met het besluit van Zilveren Kruis wordt ons inziens ook iets anders onderuit gehaald, namelijk het principe van de aanvullende verzekering, gestoeld op de hierboven al gememoreerde ‘vrije zorgkeuze’. De essentie van de aanvullende verzekering is, dat op vrijwillige basis die zorg bijverzekerd kan worden die niet gedekt wordt door de basisverzekering, zoals een extra tandartsdekking, extra fysiotherapie en complementaire zorg waaronder de psychosociale zorg voor jong en oud.

Wanneer Zilveren Kruis blijft vasthouden aan dit besluit valt voor veel ouders de bodem onder het principe van de vrije zorgkeuze weg: de mogelijkheid om naast de zorg die uit hoofde van de Jeugdwet op gemeentelijk niveau – vaak door grote instellingen en via ingewikkelde procedures – wordt geboden, óók te kunnen kiezen voor een ándere vorm van zorg voor hun kind: (goede) complementaire hulp door hbo-opgeleide kinder- en jongerentherapeuten. Als vrije zorgkeuze centraal staat, gaat het om de mogelijkheid te kiezen voor zorg die passend is voor het kind. Dat dient te allen tijde het uitgangspunt te zijn.

RBCZ doet er alles aan om deze vrije zorgkeuze overeind te houden, want juist in deze tijd moeten jongeren zo eenvoudig mogelijk en zonder onnodige barrières hulp kunnen krijgen van een professional.

Hoe vind ik een holistisch therapeut?

In ons onafhankelijke register zijn erkende RBCZ-therapeuten geregistreerd zodat jij zeker bent van goede zorg. Blader door het register en vind een therapeut die bij jou past.

“De zorg voor ons allemaal is wat ons verbindt en sterker maakt”