Josephine Beck-Kok Penning 2022

De Josephine Beck-Kok penning is in het leven geroepen om iemand in het zonnetje te zetten die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de complementaire sector. Josephine Beck-Kok was de oprichtster van RBCZ en ontwerpster van het oorspronkelijke logo, dat ter ere van Josephine, nog steeds op de penning prijkt.
Lees meer

COCOZ proeftuinen zijn gestart!

Op 24 mei vond de kick-off plaats van de COCOZ proeftuinen, een project van de RBCZ om samenwerking tussen regulier en complementair werkende zorgprofessionals te versterken. De digitale kick-off werd bezocht door ruim 60 mensen, waaronder de deelnemende therapeuten aan de proeftuinen, deelnemende reguliere zorgverleners en deelnemers van de klankbordgroep. Boudewijn Gelaudie, voorzitter van de RBCZ, beet het spits af met mooie woorden over dit breed gedragen project.
Lees meer

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them

In maart 2022 stonden er 44484 wachtenden op de lijst: veel meer dan de geestelijke gezondheidszorg aankan. Tijdens de Dies Natalis van de Universiteit Utrecht sprak hoogleraar en psychiater Jim van Os over de problematiek in de GGZ en hoe deze vorm van zorg verbeterd kan worden. Meer samenwerking tussen uiteenlopende disciplines zou volgens de heer Van Os kunnen zorgen voor kortere wachtlijsten, waardoor kwetsbare mensen sneller geholpen kunnen worden. RBCZ directeur Willemieke van Kooten denkt hier hetzelfde over.
Lees meer

RBCZ Onderzoek: Communicatie Complementaire Zorg

Vrijdag 4 februari 2022 is de tweede fase van het COCOZ2 project ingegaan. Doelstelling van het COCOZ project is de complementaire zorg in contact te brengen met de reguliere zorg zoals huisartsen of fysiotherapeuten. Als je elkaar beter begrijpt kun je cliënten gemakkelijker naar elkaar doorverwijzen en zo uiteindelijk de zorg voor de cliënt verbeteren.
Lees meer
Grote Zorgen Over Verdwijnen Vergoeding Voor Psychosociale Hulp Voor Kinderen Tot 18 Jaar

Grote zorgen over verdwijnen vergoeding voor psychosociale hulp voor kinderen tot 18 jaar

Onlangs heeft Zilveren Kruis besloten psychosociale zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet te vergoeden uit de aanvullende zorgpolis. Zilveren Kruis beargumenteert dit door aan te geven dat hulp aan jongeren tot 18 jaar via de Jeugdwet bij de gemeenten is belegd. Daarmee zou de noodzaak deze zorg in de aanvullende polis aan te blijven bieden, niet langer aan de orde zijn. Als RBCZ maken wij ons ernstig zorgen...
Lees meer

Zo ben je verzekerd van kwalitatieve zorg

Wanneer je op zoek bent naar een therapeut of een behandeling die bij jou past, wil je natuurlijk wel zeker zijn dat het om kwalitatieve zorg gaat. Maar hoe weet je dat? Wij leggen je in deze blog uit waar een RBCZ-gekwalificeerde therapeut aan moet voldoen en wat de kwaliteitsborging precies inhoudt.
Lees meer

Wat betekent een vrije zorgkeuze?

Een vrije zorgkeuze is waar RBCZ voor staat. Met ons platform helpen we jou om complementaire zorg te vinden bij jou in de buurt en die echt bij jou past. Jij maakt namelijk helemaal zelf de keuze voor welke therapievorm je gaat en welke erkende therapeut je kiest. En wil je op een later moment toch switchen? Ook daar ben je compleet vrij in.
Lees meer

Wat houdt een holistische kijk op zorg in?

Holistische zorg is zorg die niet alleen kijkt naar de zorgvraag, maar veel meer naar de mens die met deze vraag zit. “Holos” is het Griekse woord voor geheel en holisme of holistische gezondheidszorg is daarvan afgeleid. Er wordt dus niet gekeken naar de ziekte maar naar de zieke. Wat betekent dat?
Lees meer