Gen Z Burnouts

De stille strijd van Gen Z: een diepgaande blik op burn-outs

Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2004, staat onder toenemende druk en stress op de werkvloer. Onderzoek van Deloitte uit 2023 onthult een verontrustend patroon: 40% van de Gen-Z'ers kampen met burn-outklachten. Daarnaast geeft 38% van de Gen-Z-respondenten aan zich altijd of het grootste deel van de tijd gestrest te voelen. Van deze groep maakt 31% zich zorgen om hun mentale gezondheid.
Read more

Beste minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Laten we beginnen met psychosociale zorg. Momenteel staan er zo’n 80.000 mensen op de GGZ-wachtlijsten. Dit is kwalijk, want júist bij psychische zorg is het zo dat als je eindelijk aan de bel hebt getrokken - je die zorg dringend nodig hebt. Medisch-sociale zorg gaat over het lichaam. En ook op het gebied van fysieke zorg staat het water bij het zorgpersoneel tot aan de lippen. Eén van de doelen van het Nederlandse zorgstelsel, is het voorkomen van ziekten en daarmee zorggebruik. Of we het nu hebben over psychische of lichamelijke zorg; het zorgpersoneel heeft hulp nodig. En onze (meer dan 9000) therapeuten staan klaar. Klaar om medisch-sociale en psychosociale hulp te bieden.
Read more

RBCZ achter de schermen – sectorcoördinator Anita Terlouw aan het woord

Bij ons dagelijks werk met cliënten kan RBCZ behoorlijk irrelevant lijken, een register dat alleen maar goed is voor een gedeeltelijke vergoeding voor onze aanvullend verzekerde cliënten. Een noodzakelijk kwaad waar wij als therapeuten per jaar zo’n € 66 aan betalen, omdat we bekend willen staan om onze kwaliteit als therapeut. Maar, wat doet RBCZ eigenlijk nog meer? In deze tijd waarin het hele zorgstelsel in Nederland piept en kraakt, ontstaan er veel kansen voor onze sector en RBCZ zit daar bovenop. Het is ontzettend gaaf om als therapeut (vanuit mijn rol als sectorcoördinator) hierbij betrokken te zijn en ik laat jullie graag even in de “RBCZ-keuken” kijken.
Read more

Josephine Beck-Kok Penning 2022

De Josephine Beck-Kok penning is in het leven geroepen om iemand in het zonnetje te zetten die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de complementaire sector. Josephine Beck-Kok was de oprichtster van RBCZ en ontwerpster van het oorspronkelijke logo, dat ter ere van Josephine, nog steeds op de penning prijkt.
Read more

COCOZ proeftuinen zijn gestart!

Op 24 mei vond de kick-off plaats van de COCOZ proeftuinen, een project van de RBCZ om samenwerking tussen regulier en complementair werkende zorgprofessionals te versterken. De digitale kick-off werd bezocht door ruim 60 mensen, waaronder de deelnemende therapeuten aan de proeftuinen, deelnemende reguliere zorgverleners en deelnemers van de klankbordgroep. Boudewijn Gelaudie, voorzitter van de RBCZ, beet het spits af met mooie woorden over dit breed gedragen project.
Read more

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them

In maart 2022 stonden er 44484 wachtenden op de lijst: veel meer dan de geestelijke gezondheidszorg aankan. Tijdens de Dies Natalis van de Universiteit Utrecht sprak hoogleraar en psychiater Jim van Os over de problematiek in de GGZ en hoe deze vorm van zorg verbeterd kan worden. Meer samenwerking tussen uiteenlopende disciplines zou volgens de heer Van Os kunnen zorgen voor kortere wachtlijsten, waardoor kwetsbare mensen sneller geholpen kunnen worden. RBCZ directeur Willemieke van Kooten denkt hier hetzelfde over.
Read more

RBCZ Onderzoek: Communicatie Complementaire Zorg

Vrijdag 4 februari 2022 is de tweede fase van het COCOZ2 project ingegaan. Doelstelling van het COCOZ project is de complementaire zorg in contact te brengen met de reguliere zorg zoals huisartsen of fysiotherapeuten. Als je elkaar beter begrijpt kun je cliënten gemakkelijker naar elkaar doorverwijzen en zo uiteindelijk de zorg voor de cliënt verbeteren.
Read more
Grote Zorgen Over Verdwijnen Vergoeding Voor Psychosociale Hulp Voor Kinderen Tot 18 Jaar

Grote zorgen over verdwijnen vergoeding voor psychosociale hulp voor kinderen tot 18 jaar

Onlangs heeft Zilveren Kruis besloten psychosociale zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet te vergoeden uit de aanvullende zorgpolis. Zilveren Kruis beargumenteert dit door aan te geven dat hulp aan jongeren tot 18 jaar via de Jeugdwet bij de gemeenten is belegd. Daarmee zou de noodzaak deze zorg in de aanvullende polis aan te blijven bieden, niet langer aan de orde zijn. Als RBCZ maken wij ons ernstig zorgen...
Read more

Zo ben je verzekerd van kwalitatieve zorg

Wanneer je op zoek bent naar een therapeut of een behandeling die bij jou past, wil je natuurlijk wel zeker zijn dat het om kwalitatieve zorg gaat. Maar hoe weet je dat? Wij leggen je in deze blog uit waar een RBCZ-gekwalificeerde therapeut aan moet voldoen en wat de kwaliteitsborging precies inhoudt.
Read more

Wat betekent een vrije zorgkeuze?

Een vrije zorgkeuze is waar RBCZ voor staat. Met ons platform helpen we jou om complementaire zorg te vinden bij jou in de buurt en die echt bij jou past. Jij maakt namelijk helemaal zelf de keuze voor welke therapievorm je gaat en welke erkende therapeut je kiest. En wil je op een later moment toch switchen? Ook daar ben je compleet vrij in.
Read more

Wat houdt een holistische kijk op zorg in?

Holistische zorg is zorg die niet alleen kijkt naar de zorgvraag, maar veel meer naar de mens die met deze vraag zit. “Holos” is het Griekse woord voor geheel en holisme of holistische gezondheidszorg is daarvan afgeleid. Er wordt dus niet gekeken naar de ziekte maar naar de zieke. Wat betekent dat?
Read more